Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Obwieszczenia i komunikaty

Treść strony

Inicjatorzy referendum narażają gminę na niepotrzebne wydatki

Koszty referendum i (ewentualnych) późniejszych przedterminowych wyborów praktycznie w całości będzie musiała pokryć z własnego budżetu gmina Wielka Nieszawka, czyli pieniędzy mieszkańców.
 
Przykładowo koszty wyborów przeprowadzonych w 2018 roku wyniosły 83 595,92 zł. Możemy szacować, że w tym przypadku będą podobne.
 
Koszty referendum pokrywa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, którego dotyczy referendum. Nie dotyczy to czynności wykonywanych przez komisarza wyborczego.
 
Środki wydane na przeprowadzenie referendum mogłyby być przeznaczone na np.: inwestycje w postaci remontu drogi, budowy nowej nawierzchni, oświetlenia lub kanalizację w ulicy przed „Państwa” domem lub na „Państwa” ulicy.
 
Retoryka inicjatorów referendum jest populistyczna. Są to hasła bez pokrycia, gołosłowne zarzuty, np.: zarzut marnotrawienia pieniędzy jest kompletnie niezasadny. Wójt wydatkuje środki zatwierdzone przez Radę Gminy w uchwałach budżetowych. Wydatki te są corocznie weryfikowane podczas sesji absolutoryjnej. Wójt co roku dostaje absolutorium Rady Gminy i akceptację Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu.
 
Zaznaczyć trzeba, że Wójt również nie ma możliwości wydatkowania środków zaoszczędzonych w poprzednich latach (zaoszczędzonych przez poprzednika) bez zgody Rady Gminy.
 
Zastanówmy się wszyscy, czy chcemy tego całego zamieszania za publiczne pieniądze?!
 
Z poważaniem,
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
Krzysztof Czarnecki
 
 
 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka