Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Rodzina 500+

Treść strony

Zmiany w programie „Rodzina 500+” od 01 lipca 2019 r.

16 maja 2019r. prezydent RP podpisał ustawę, która wprowadza zmiany w świadczeniu wychowawczym (tzw. 500+). Najistotniejszą zmianą w całej ustawie jest zniesienie kryterium dochodowego na pierwsze dziecko co oznacza, że świadczenie 500+ przysługiwało będzie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód w rodzinie.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składać będzie można:

    • od 01 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS);
    • od 01 sierpnia 2019 r. w formie papierowej.

Rodzice  którzy obecnie nie posiadają prawa do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko muszą złożyć stosowny wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r, aby uzyskać prawo do świadczenia od dnia 01 lipca 2019 (tj. od dnia obowiązywania ustawy).
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Osoby, które mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., winny od 1 lipca 2019 r. złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W tej sytuacji uzyskają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). W opisanej sytuacji wniosek należy złożyć do dnia 30.09.2019 r. bo tylko to gwarantuje wyrównanie świadczeń od miesiąca lipca 2019 r na dziecko na które nie jest ustalone prawo do świadczenia.

Świadczenie wychowawcze od 01 lipca 2019 r nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Ponadto zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Organ ustalający prawo do świadczenia 500+ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.
Prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., ustalane będzie do 31 maja 2021 r. W tej sytuacji w 2020 r., nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków. Wnioski będzie należało złożyć od 01 lutego 2021 r. do 31 maja 2022 r. aby uzyskać prawo do świadczeń na kolejny okres, który rozpocznie się od 01 czerwca 2021 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce  ul. Toruńska 14 budynek B lub telefonicznie pod nr 056 622 08 28 wew. 24, 056 678 12 12 wew. 30.  Ponadto  Informacja w sprawie rozpatrzonego pozytywnie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wysyłane będzie  na wskazany przez stronę we wniosku adres mail. Wszystkie informacje z tut. Ośrodka wysyłane będą z adresu mailowego: gops.rodzina@wielkanieszawka.pl

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka