Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Rada Gminy

Treść strony

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy po XXXIV sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka

W dniu 25 maja 2021 r.odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka. Radni obradując w składzie 14 obecnych na sesji radnych,  podjęli następujące uchwały:

1. Radni wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Cierpicach (dz. o nr 141/7).

2. Przyjęta została uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy „Srebrna” na terenie wsi Wielka Nieszawka.

3. Radni zatwierdzili wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

4. Rada przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Małej Nieszawce przy ul. Bocianiej

5. Radni rozpatrzyli dwie skargi na Wójta Gminy Wielka Nieszawka, jedną skargę uznali za częściowo zasadną a drugą za bezzasadną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Wioletta Szymańska

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka