Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Rada Gminy

Treść strony

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy po XXXVIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka

W dniu 31 sierpnia 2021 roku odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka. Rada obradując w składzie 12 obecnych na sesji  radnych,  podjęła następujące uchwały:

  1. uchwałę w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Wielka Nieszawka w roku szkolnym 2021/2022
  2. uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Wielka Nieszawka na rok 2021
  3. uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2021-2024.

Radni przyjęli również trzy wnioski formalne i jedno stanowisko:

- wniosek formalny Klubu  Radnych „Wspólne Gniazdo” o przedstawienie informacji dotyczącej stopnia realizacji inwestycji i zadań, na które pozyskano środki zewnętrzne na rok 2021;

- wniosek formalny klubu „Wspólne Gniazdo”  o przedstawienie w terminie do dnia 15.09.2021r. pełnej analizy kosztów związanych z wywozem śmieci komunalnych za 2020r;

- wniosek formalny złożony przez Radnego Mieczysława Kociuckiego w sprawie przeprowadzenia kontroli  budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicy Sowiej w Wielkiej Nieszawce;

- stanowisko w sprawie przygotowania przetargu przez Gminę Wielka Nieszawka na wywóz odpadów komunalnych na 2022 r.

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka