Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Rada Gminy

Treść strony

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy po XL sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka

W dniu 28 października 2021r. odbyło się XL posiedzenie rady Gminy Wielka Nieszawka. Radni obradując w pełnym składzie podjęli następujące uchwały:

Uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.;
- Radni rozpatrzyli petycję mieszkańca dotyczącą szczepienia uczniów przeciwko Covid-19;
- Radni rozpatrzyli skargę na Wójta Gminy Wielka Nieszawka – uznając skargę za niezasadną;
- Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2021 oraz  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2021-2024.

Przewodnicząca Rady Gminy Wielka Nieszawka
(-)Wioletta szymańska

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka