Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Rada Gminy

Treść strony

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy po XLI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka

30 listopada odbyła się XLI sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka. W sesji wzięło udział 14 radnych. Radni przyjęli następujące uchwały:

- w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- uchwałę określającą wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;
- uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok na obszarze Gminy Wielka Nieszawka;
-uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego przysługujących Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka;
- w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2021;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2021-2024;
- uchwałę w sprawie zmiany uchwały określającej program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka na 2021 rok;
- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty; 


Radni przyjęli trzy stanowiska:
1. Stanowiska Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2022 rok;
2. Stanowiska Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie podjęcia działań w celu przygotowania koncepcji Gminnego Ośrodka Zdrowia;
3. Stanowiska w sprawie Posterunku Policji na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

Radni przyjęli również informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Wielka Nieszawka za rok szkolny 2020/2021;

Przedstawiona została również informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2020:
a) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (dot. Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy),
b) Wójta Gminy (dot. pracowników samorządowych),
c) Przewodniczącej Rady Gminy (dot. radnych).

Przewodnicząca Rady Gminy Wielka Nieszawka
(-) Wioletta Szymańska

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka