Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Budżet partycypacyjny

Treść strony

Budżet partycypacyjny na 2018 rok

Zarządzenie nr 19/2017
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 16 maja 2017 r.

 

w sprawie: ustalenia szczegółowego harmonogramu dla budżetu partycypacyjnego w roku 2018

 

Na podstawie art. 30 ust. 2. Pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446, 1579 oraz 1948) oraz § 3 uchwały nr XXVI/137/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie budżetu partycypacyjnego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2018 oraz § 27 załącznika do w/w uchwały zarządza się co następuje:

§ 1.  Ustala się następujący harmonogram czynności związanych z realizacją uchwały  nr XXVI/137/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie budżetu partycypacyjnego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2018:

  1. przekazanie do wiadomości mieszkańców informacji o wysokości środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu partycypacyjnego – do dnia 23 maja 2017 r.
  2. składanie przez mieszkańców propozycji zadań do budżetu partycypacyjnego – od dnia 24 maja 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017 r.
  3. weryfikacja złożonych wniosków – do 30 sierpnia 2017 r.
  4. publikacja listy projektów będących przedmiotem głosowania – do dnia 30 sierpnia 2017 r.
  5. głosowanie mieszkańców – od dnia 31 sierpnia 2017 r. do dnia 14 września 2017r.
  6. liczenie głosów - do 19 września 2017 r.
  7. ogłoszenie listy projektów, które otrzymały największą liczbę głosów -do dnia20 września 2017 r.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Gminy

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

(-) Kazimierz Kaczmarek

Po pobrania:

Uchwała ws. przyjęcia budżetu partycypacyjnego

 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax .56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 8:00 - 16:00

Stopka