Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Budżet partycypacyjny

Treść strony

Głosowanie - przypomnienie

Przypominamy, że w terminie od 31 sierpnia 2017 do 14 września  2017 r.  (włącznie) odbywa się głosowanie na projekty budżetu partycypacyjnego.

 

Głosować można, w następujący sposób:

 

-drogą elektroniczną poprzez stronę Urzędu Gminy https://www.wielkanieszawka.pl/172,glosowanie-przez-internet

 

- osobiście przy użyciu kart do głosowania w punktach:
                Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce,
                Gminny Ośrodek Kultury w Małej Nieszawie,
                Szkoła Podstawowa w Cierpicach.

 

Proszę zabrać ze sobą dokument tożsamości, a osoby niepełnoletnie do karty do głosowania muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego. Wzór karty do głosowania do pobrania na stronie
https://www.wielkanieszawka.pl/172,glosowanie-przez-internet
i w wyżej wymienionych punktach do głosowania.

 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax .56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 8:00 - 16:00

Stopka