Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Budżet partycypacyjny

Treść strony

WYNIKI GŁOSOWANIA BUDŻET PARTYCYPACYJNY NA 2018 ROK

Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2017 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu dla budżetu partycypacyjnego w roku 2018 podajemy listę projektów, ze wskazaniem liczby głosów, jaką każdy z nich zdobył w wyniku przeprowadzonego głosowania.  

 

PULA OGÓLNO GMINNA:

- Gry zabawowe dla dzieci do 3 roku życia – 38

- Stawiamy na formę - 74

- Bo warto jest działać dalej – 57

- Promocja potraw kuchni regionalnej – 20

- Koncert zespołu muzycznego – 10

- Profilaktyka zakażeń wirusem HPV- 30

 

PULA LOKALNA – sołectwo Cierpice

- Utworzenie przystanku leśnego – 51

 

PULA LOKALNA – sołectwo Mała Nieszawka

- Drzewka i krzewy ozdobne – 33

 

Na podstawie z § 24 ust. 2 i § 25 Uchwały nr XXVI/137/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 marca 2017 r.: Za wybrane do realizacji projekty uznaje się projekty które uzyskały największą liczbę głosów (nie mniej jednak niż 30 głosów …), aż do wyczerpania puli środków przyznanych na budżet partycypacyjny dla projektów w poszczególnych wsiach oraz dla projektów ogólno gminnych. Jeżeli w toku realizacji projektów poczynione zostaną oszczędności i pozostała  kwota będzie wystarczająca na realizację innych projektów, wykonane mogą być kolejne projekty z listy, które zdobyły największą liczbę głosów spośród niezakwalifikowanych (ze względu na mniejszą ilość oddanych głosów niż wymagane 30 głosów).

Ze względu na fakt, że Gmina Wielka Nieszawka planowała przeznaczyć na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego w 2018 roku kwotę 350 000 zł a łączna wartość zaakceptowanych projektów to 149 210 zł, do realizacji przechodzą wszystkie projekty, które były przedmiotem głosowania.

W głosowaniu oddano 153 głosy, w tym 3 głosy były nieważne.

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax .56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 8:00 - 16:00

Stopka