Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Nagrody i wyróżnienia

Treść strony

WAWRZYN POLSKIEJ TURYSTYKI DLA GMINY WIELKA NIESZAWKA

W dn. 2 października 2013 r. w Warszawie Pan Wójt Kazimierz Kaczmarek odebrał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Wawrzyn Polskiej Turystyki”.

Misją Ogólnopolskiego Konkursu „Wawrzyn Polskiej Turystyki” jest wyróżnienie i spopularyzowanie innowacji oraz wyjątkowych dokonań społecznych i gospodarczych w dziedzinie turystyki, przyczyniających się do kształtowania i umacniania korzystnego wizerunku Polski w Europie i na świecie oraz w szczególny sposób wpływających na kształtowanie społecznych i rynkowych relacji opartych na wzajemnych korzyściach kulturowych, prawnych i ekonomiczno-finansowych. Konkurs przyczynia się też do powiększania skali występowania, zakresu, jak i intensywności pozytywnych funkcji turystyki dla szeroko rozumianego otoczenia społecznego, samych turystów, jak i gospodarki rynkowej i jej beneficjentów.

Zasadniczym celem ustanowienia i wdrożenia Konkurs jest uhonorowanie spełniających ustalone kryteria kandydatów nominowanych w ramach trzech generalnych kategorii: przedsiębiorstw, instytucji, organizacji i samorządów i osób fizycznych.

W kategorii instytucji i organizacji (także samorządowych) jako kryteria brane są pod uwagę między innymi: działania na rzecz wzbogacania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów oraz dobre wzorce współpracy transgranicznej.

Inicjatorem realizacji Konkursu są Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki i ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie.

Wyróżnione osoby prawne i fizyczne zostały uhonorowane:

Honorowym Dyplomem Statuetką „Wawrzyn Polskiej Turystyki”,

Prawem do wykorzystywania Godła [Logo] Konkursu,

Członkostwem w Polskiej Akademii Innowacji Turystyki.

  • -
  • -
  • -
  • -

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka