Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Projekty

Treść strony

"Rozwój pasji i zainteresowań młodzieży w Gminie Wielka Nieszawka"

Gmina Wielka Nieszawka dzięki wsparciu Lokalnej Grupie Działania "Podgrodzie Toruńskie" realizuje projekt pn.: Rozwój pasji i zainteresowań młodzieży w Gminie Wielka Nieszawka"

Remont ulicy Gniewkowskiej w km 0 + 370 i ulicy Sosnowej w km 1 + 214 w miejscowości Cierpice

Inwestycja Remont ulicy Gniewkowskiej w km 0 + 370 i ulicy Sosnowej w km 1 + 214 w miejscowości Cierpice została dofinansowana ze środków Budżetu Państwa.

Remont ulicy Długiej w km 0+000 - 0+323; 0+569 - 1 + 462 oraz ulicy Dybowskiej w km 0 + 000 - 0 + 270 w miejscowości Cierpice

Inwestycja Remont ulicy Długiej w km 0+000 - 0+323; 0+569 - 1 + 462 oraz ulicy Dybowskiej w km 0 + 000 - 0 + 270 w miejscowości Cierpice została dofinansowana ze środków Budżetu Państwa.

„Budowa placu zabaw przy ul. Wiślanej w Wielkiej Nieszawce”

Realizacja projektu miała na celu poprawę stanu i jakości infrastruktury dostępnej dla mieszkańców i turystów. Cale zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Podgrodzie Toruńskie”

Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.175.2021 zawarta w dniu 31 marca 2021 r.

Przebudowa budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce w ramach zadania: Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji (LGD)

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.277.2021 zawarta w dniu 09.06 2021 r.

Remont ulicy Topolowej w km 0+000 - 0+247; 0+257 - 0+810 w miejscowości Mała Nieszawka

Inwestycja "Remont ulicy Topolowej w km 0+000 - 0+247; 0+257 - 0+810 w miejscowości Mała Nieszawka„  została dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont ulicy Przemysłowej w km 0+000 - 0+880 w miejscowości Wielka Nieszawka

Inwestycja "Remont ulicy Przemysłowej w km 0+000 - 0+880 w miejscowości Wielka Nieszawka„ została dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Projekty infrastrukturalne - podpisane umowy

W załączniku prezentujemy tabelę z wyszczególnionymi projektami infrastrukturalnymi, na które Gmina Wielka Nieszawka podpisała umowy po uprzednim złożeniu wniosków na ich dofinansowanie.

II nabór w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - złożyliśmy wnioski

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z trwającym II naborem w ramach Programu Inwestycji Strategicznych informuję, że złożyliśmy 3 wnioski o dofinansowanie:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Inwestycja "Rozbudowa drogi gminnej nr 100917C ul. Ogrodowej w Cierpicach" została dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim

Fundacja Ekspert - Kujawy w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno - Gospodarczego oraz Fundacją Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:
„Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”

Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce

Całe zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Umowa o dofinansowanie nr WP-II-B.433.3.24.2018 zawarta w dniu 23 maja 2018 r.

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

  • poniedziałek: 7:00-15:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 7:00-15:00
  • czwartek: 7:00-15:00
  • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka