Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Karta Dużej Rodziny

Treść strony

Od 16 czerwca 2014r każda rodzina, która ma na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci będzie mogła skorzystać z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, polegającego na wydawaniu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Rodziny posiadające kartę będą mogły korzystać z tańszych biletów na przejazdy komunikacją publiczną, na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea itp.
Karta Dużej Rodziny wydawana jest na wniosek, który można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce i przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.
Rodzicom karta wydawana jest na czas nieokreślony, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnoprawne otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Co ważne – karta przyznawana jest BEZPŁATNIE i bez względu na dochód.

Pełna lista instytucji i firm oferujących zniżki można znaleźć na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl

Karta Dużej Rodziny – zmiany od stycznia 2019 r.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie Karty mogą ubiegać się rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
W związku z powyższym modyfikacji uległ od 1 stycznia 2019r.  wzór wniosku – o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu – oraz wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej. Nowe druki, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. w poniższych odnośnikach

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
- Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
 

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka