Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Opłaty

Treść strony

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce informuje, że od 1 lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości w związku z nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Opłatę, która została zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości należy wpłacać bez wezwania w punkcie kasowym Urzędu w Wielkiej Nieszawce lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wielka Nieszawka:

22 1160 2202 0000 0002 4281 9150

w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa w dniu 15 sierpnia 2013 r.

tutaj do pobrania:

Informacja dotycząca przyjmowania wpłat gotówkowych za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 lutego 2017 r. wpłaty gotówkowe za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przyjmowane w Referacie Technicznym

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka