Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Szkoły

Treść strony

Kolonie letnie - spotkania informacyjne 12.05.2022

12.05.2022 r.: godz. 17:00 Szkoła Podstawowa w Cierpicach, 18:15 Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce

Komunikat Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce w związku z interwencją kryzysową po śmierci uczennicy, przy wsparciu niżej wymienionych instytucji oraz Rady Rodziców, podjął następujące działania:

Stypendia Wójta Gminy Wielka Nieszawka dla uzdolnionych uczniów rozdane

27 września 2021 r. Wójt Gminy Wielka Nieszawka, Krzysztof Czarnecki rozdał stypendia o charakterze motywacyjnym uzdolnionym uczniom klas VIII uczęszczającym do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce oraz uczniom klas VIII uczęszczającym do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach.

Kolonie letnie - wyjazd

Informacja dla rodziców i opiekunów dzieci kolonijnych.
Przypominamy, że wyjazd na kolonie gminne zaplanowany jest na piątek 16.07.2021 r. o godz. 9:00.
Prosimy o stawianie się na miejscu w godzinach wyznaczonych dla danych grup:
8:15 IV-V grupa;
8:30 II-III grupa;
8:45 I grupa;

„Posiłek w szkole i w domu”

Po zakwalifikowaniu gminy do otrzymania dofinansowania, Wójt Krzysztof Czarnecki podpisał w dniu dzisiejszym umowę dotacji, która wyniesie 63 744 zł, tj. 80 % całości realizacji zadania.

100-lecie SP w Cierpicach

11.06.2021 r. świętowaliśmy 100-lecie naszej szkoły. Choć 100 lat minęło 1 lutego tego roku, to uroczystość została przełożona z uwagi na pandemię koronawirusa oraz wprowadzone obostrzenia.

"Półkolonie zimowe 2021" w Gminie Wielka Nieszawka

I turnus: 4 - 5, 7 - 8 stycznia 2021 roku: odpłatność rodzica 160 złotych;
II turnus: 11- 15 stycznia 2021 roku: odpłatność rodzica 200 złotych;
Półkolonie będą odbywały się w godz. 8:00 - 15:00.

Wizyta Mikołaja z zaprzęgiem

Niecodzienny gość w gminie. 9 grudnia szkołę w Cierpicach odwiedził Mikołaj z zaprzęgiem i Elfem.

Stypendia Wójta Gminy Wielka Nieszawka dla uzdolnionych uczniów rozdane!

Rozdanie Stypendiów Wójta Gminy Wielka Nieszawka na rok szkolny 2020/2021 już za nami.

Pasowanie na ucznia klasy I Szkoły Podstawowej w Cierpicach

Dzieci klas pierwszych złożyły ślubowanie na ucznia i oficjalnie stały się uczniami Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach.

Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2016/2017

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2016 roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów:

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

  • poniedziałek: 7:00-15:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 7:00-15:00
  • czwartek: 7:00-15:00
  • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka