Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Profilaktyka

Treść strony

Posiedzenia Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały przeniesione do CSiR „Olender”

Informujemy, że w związku z remontem Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce posiedzenia Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały przeniesione do CSiR „Olender” w Wielkiej Nieszawce i będą odbywać się w terminach: 18.10., 8.11., 13.12.2021 r.

Wsparcie dla osób uzależnionych z terenu gminy

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkiej Nieszawce jest odpowiedzialna za realizację gminnych programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Ponadto działa na terenie gminy Punkt Konsultacyjny i Klub Anonimowych Alkoholików.

Gdzie szukać pomocy ?

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkiej Nieszawce
adres: Mała Nieszawka, ul. Leśna 1, tel. 56/678 12 19, 56/678-10-93 wew. 21.

Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne HIV i AIDS

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkiej Nieszawce w porozumieniu z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim informuje o pracy Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego

Niebieska Linia dla ofiar przemocy w rodzinie


Uprzejmie informujemy, że powołane przez Marszałka Województwa Biuro Rzecznika Praw Ofiar prowadzi Kujawsko-Pomorską „Niebieską Linię” – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka