Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Profilaktyka

Treść strony

Programy profilaktyczne na rok 2017

Rada Gminy Wielka Nieszawka przyjęła gminne programy profilaktyczne na 2017 r., których celem jest rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów związanych z narkomanią

Wsparcie dla osób uzależnionych z terenu gminy

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkiej Nieszawce jest odpowiedzialna za realizację gminnych programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Ponadto działa na terenie gminy Punkt Konsultacyjny i Klub Anonimowych Alkoholików.

Gdzie szukać pomocy ?

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkiej Nieszawce
adres: Mała Nieszawka, ul. Leśna 1, tel. 56/678 12 19, 56/678-10-93 wew. 21.

Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne HIV i AIDS

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkiej Nieszawce w porozumieniu z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim informuje o pracy Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego

Niebieska Linia dla ofiar przemocy w rodzinie


Uprzejmie informujemy, że powołane przez Marszałka Województwa Biuro Rzecznika Praw Ofiar prowadzi Kujawsko-Pomorską „Niebieską Linię” – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka