Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Ochrona środowiska

Treść strony

Zakaz wstępu do lasu!!!

Nadleśnictwo Cierpiszewo informuje, że w związku z koniecznością wykonywania wielkoobszarowego chemicznego ograniczenia liczebności opaślika sosnowca, do 22.07.2022 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Cierpiszewo wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa

Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - ruszył nabór

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
Nabór trwa od 16 maja do 10 czerwca 2022 r.

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że od 1 lipca 2021r. wprowadzono obowiązek złożenia deklaracji przez wszystkich właścicieli i zarządców budynków, które są zasilane przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW

Wniosek "Program Azbest"

W zakładce "sposób załatwiania" na stronie BIP Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w załącznikach znajdziecie Państwo cztery niezbędne druki przy składaniu wniosku "Program Azbest".

Nowy harmonogram realizacji zamówienia - fotowoltaika

Trwają rozmowy z Wykonawcą projektu pn.:„ Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II” firmą PRO-ECO Sp. z o.o.

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Gmina Wielka Nieszawka zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowę dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.”

PRO ECO Sp. z o.o. w dniu 19.11.2021 r. przedłożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Uprzejmie informuję, że Wykonawca projektu pn. „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka - etap II" firma PRO ECO Sp. z o.o. w dniu 19.11.2021 r. przedłożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Plany polowań zbiorowych kół łowieckich na sezon 2021/2022

W załącznikach plany polowań zbiorowych kół łowieckich na sezon 2021/2022.
Koło łowieckie Tur Toruń ZO Toruń
Koło łowieckie nr 2 "Zdrój" Ciechocinek

Firma PRO-ECO sp. z o.o. przystępuje do wykonywania prac

Zgodnie z deklaracjami wykonawcy, firma PRO-ECO sp. z o.o. przystępuje do wykonywania prac

Dyżur pracownika w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 08.10.2021 r. odwołany

Informuję, że jutrzejszy (08.10.2021 r.) dyżur pracownika odpowiedzialnego za PP "Czyste Powietrze" zostaje odwołany.

"Czyste Powietrze" - 30 najaktywniejszych gmin

Sukces naszych mieszkańców! Opublikowano ranking za II kwartał 2021 r. Programu "Czyste Powietrze".

Spotkanie dot. fotowoltaiki 30.09.2021 r. w Cierpicach - odwołane!

W związku z tym, że Wykonawca nie potwierdził udziału w dzisiejszym spotkaniu dotyczącym realizacji projektu: „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II”, zostaje ono odwołane.

Informacja dot. harmonogramu realizacji inwestycji: „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II”

Wykonawca został wezwany do przedstawienia nowego harmonogramu do 17.09.2021 r oraz do niezwłocznego rozpoczęcia montaży instalacji

Ankieta informacyjna Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza na rok 2022

W związku z planowanym uruchomieniem w roku 2022 kolejnej edycji programu gminnego dotyczącego przyznawania mieszkańcom dotacji celowej na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na nowe, ekologiczne źródło ciepła, prosimy wszystkich mieszkańców planujących wykonanie w roku 2022 inwestycji kwalifikujących się do otrzymania dotacji gminnej
o wypełnienie Ankiety informacyjnej.

Dyżur pracownika w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Dyżur pracownika w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, każdy piątek w godz. 12-14.

Fotowoltaika - nabór uzupełniający - wyniki

W ramach naboru uzupełniającego do projektu pn. ,,Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II” zostało 6 wolnych instalacji.

Fotowoltaika - nabór uzupełniający

Szanowni Państwo,
Gmina Wielka Nieszawka ogłasza nabór uzupełniający dla uczestników chcących przystąpić do projektu pn. ,,Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II”.

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków od 1 lipca

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Fotowoltaika - spotkanie

W związku z licznymi pytaniami związanymi z udziałem w projekcie pn.: „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II”, zapraszam na spotkanie z Wykonawcą firmą PRO-ECO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Losowanie - dot. dofinansowania kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wyniki

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/184/2021 rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021r.
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, Wójt Gminy Wielka Nieszawka podaje do publicznej wiadomości
listę z numerami wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji.

Losowanie - dot. dofinansowania kosztów inwestycji służących ochronie powietrza

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/184/2021 rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza,
Wójt Gminy Wielka Nieszawka podaje do publicznej wiadomości:

Komunikat RDLP w Toruniu w sprawie porzucenia beczek z nieznaną substancją chemiczną w lasach regionu

W ostatnich dniach na terenie Nadleśnictwa Szubin, Nadleśnictwa Bydgoszcz i Nadleśnictwa Gniewkowo nieznany sprawca porzucił w lesie beczki o różnej pojemności z substancją, która może zagrażać ludziom i środowisku, zanieczyszczając wody i glebę.

Od 10 do 15 czerwca wstęp i wjazd na tereny leśne zabroniony

Nadleśnictwo Cierpiszewo informuje, że w okresie od 10 do 15 czerwca planowane jest wykonanie zabiegów wielkoobszarowych agrolotniczych w celu ochrony drzewostanów przed brudnicą mniszką we fragmentach drzewostanów Nadleśnictwa Cierpiszewo.

Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza. Nabór trwa od 15 do 31 maja 2021 r.

Dofinansowanie przyznawane jest na przedsięwzięcia realizowane po podpisaniu umowy na dofinansowanie z Gminą Wielka Nieszawka.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/184/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza rusza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, których efektem jest zmiana systemów grzewczych.

Do dotacji kwalifikowane są przedsięwzięcia polegające na zakupie i zainstalowaniu fabrycznie nowych urządzeń grzewczych, kotłów  na pellet, gaz, pomp ciepła, urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną, zastępujących dotychczas funkcjonujące kotły węglowe. 

W roku 2021 przyznanych zostanie 20 dotacji. W przypadku wpływu większej liczby wniosków, zostanie przeprowadzone losowanie.

W załączeniu uchwała Nr XXXIII/184/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 r., zawierająca wzór wniosku (Załącznik nr 1 do uchwały, str 4-5):

Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania - 2020 r.

Osiągnięte przez Gminę poziomy – 2020 r.

Gmina Wielka Nieszawka na koniec 2020 r. osiągnęła:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 40,32 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 75,59 %
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 6,62 %.

Wymagania w sprawie ww. poziomów określają:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 i 2361),
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2017 r., poz. 2412),
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167).

Zgłoś do odbioru wyroby zawierające azbest

W związku z przystąpieniem Gminy Wielka Nieszawka do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2020-2032”, uprzejmie informuję, że do dnia 28 maja 2021 r.  przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie
w ramach ww. programu.

System Obserwacji Zanieczyszczeń Powietrza

W gminie Wielka Nieszawka wystartował System Obserwacji Zanieczyszczeń Powietrza, który uświadomi mieszkańcom skalę występowania szkodliwego dla zdrowia smogu.Czujniki zostały zlokalizowane w pięciu miejscach na terenie gminy

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

 • poniedziałek: 7:00-15:00
 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 7:00-15:00
 • czwartek: 7:00-15:00
 • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka