Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Kontakt z Urzędem

Treść strony

Kontakt telefoniczny, adresy e-mail:

Sekretariat, organizacje pozarządowe

56 678-10-93

56 678 -12-12

sekretariat@wielkanieszawka.pl

Skarbnik

56 678-10-93 wew. 23

skarbnik@wielkanieszawka.pl

Zastępca Wójta

56 678-10-93 wew. 21 zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl

Referat Organizacyjny

56 678-10-93 wew. 21

organizacyjny@wielkanieszawka.pl

Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie

56 678-12-95

usc@wielkanieszawka.pl

Gospodarka komunalna

56 678-10-93 wew. 33

komunalne@wielkanieszawka.pl

Oświata, Biuro Rady

56 678-10-93 wew. 27

rada@wielkanieszawka.pl

Działalność gospodarcza, Sport

56 678-10-93 wew. 26

edg@wielkanieszawka.pl

Kultura I promocja

56 678-12-19

kultura@wielkanieszawka.pl

Inwestycje

56 678-10-93 wew. 24

inwestycje@wielkanieszawka.pl

Gospodarka gruntami

56 678-10-93 wew. 24

grunty@wielkanieszawka.pl

Zagospodarowanie przestrzenne

56 678-10-93 wew. 24

zagospodarowanie@wielkanieszawka.pl

Ochrona środowiska, rolnictwo

56 678-10-93 wew. 24

srodowisko@wielkanieszawka.pl

Pobór podatków

56 678-10-93 wew. 29

podatki@wielkanieszawka.pl

Wymiar podatków, Kasa

56 678-10-93 wew.32

podatki@wielkanieszawka.pl

Płace

56 678-10-93 wew. 29

place@wielkanieszawka.pl

Opłaty komunalne

56 678-10-93 wew. 33

komunalne@wielkanieszawka.pl

Opłaty za gospodarowanie odpadami

56 678-10-93 wew. 33

komunalne@wielkanieszawka.pl

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna

56 678-10-93 wew. 31

oc@wielkanieszawka.pl

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

56 678-10-93 wew. 26

edg@wielkanieszawka.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

56 622-08-28

gopsnieszawka@wp.pl

Oczyszczalnia Ścieków

56 678-12-40

komunalne@wielkanieszawka.pl

 

Rachunek bankowy:  Bank Millennium w Toruniu  

nr  68116022020000000060903261

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka