Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności

Treść strony

„Kujawsko-pomorskie wsparcie prawniczo-psychologiczne dla osób niepełnosprawnych (pilotaż)"

Fundacja Moderna wraz z Fundacją Wytwórnia Szans zapraszają do udziału w projekcie:

„Kujawsko-pomorskie wsparcie prawniczo-psychologiczne dla osób niepełnosprawnych (pilotaż)"

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

W związku z przystąpieniem Gminy Wielka Nieszawka do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego i otrzymaniem na ten cel kwoty łącznej 50 891 zł., Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce informuje, o możliwości składania wniosku do udziału w w/w Programie. Nabór zgłoszeń prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

W związku z przystąpieniem Gminny Wielka Nieszawka do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”. ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego i otrzymaniem na ten cel kwoty łącznej 130 690 zł., Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce informuje o możliwości składania wniosku do udziału w w/w Programie. Nabór zgłoszeń prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

Projekt „Społeczne Centrum Edukacji i Integracji Lokalnej – etap I”

Gmina Wielka Nieszawka prowadzi rekrutację w ramach projektu „Społeczne Centrum Edukacji i Integracji Lokalnej – etap I”

Projekt "Klub seniora w Gminie Wielka Nieszawka"

Gmina Wielka Nieszawka prowadzi rekrutację do projektu pn. "Klub seniora w Gminie Wielka Nieszawka" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

W związku z przystąpieniem Gminy Wielka Nieszawka do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego i otrzymaniem na ten cel kwoty łącznej 28.152 zł., Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce informuje, o możliwości składania wniosku do udziału w w/w Programie.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

W związku z przystąpieniem Gminny Wielka Nieszawka do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego i otrzymaniem na ten cel kwoty łącznej 67.626 zł., Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce informuje o możliwości składania wniosku do udziału w w/w Programie.

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce informuje, że od 04 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Zimowisko dla dzieci rolników 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ma przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo- Wychowawczych im. Teresy Kras zaprasza dzieci rolników na zimowe wyjazdy w góry.

Teleopieka - bransoletka życia

Dzisiaj w CSiR Olender odbyło się spotkanie zorganizowane dla uczestników wojewódzkiego projektu partnerskiego „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Tatusiowie coraz częściej z dzieckiem w domu

Coraz więcej mężczyzn korzysta z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. W okresie od stycznia do maja tego roku świadczenie to pobierało blisko 3,4 tys. ojców z województwa kujawsko-pomorskiego, a w całym kraju ponad 65 tys. Mniej popularny w przypadku panów jest macierzyński i rodzicielski.

Wszystkie trzynastki trafią na konta przed majówką

Ponad 448,5 tys. świadczeniobiorców w województwie kujawsko-pomorskim otrzyma w tym roku tzw. trzynastą emeryturę na łączną kwotę ponad 557 mln zł. Jeszcze przed majówką ZUS wypłaci ostatnią transzę trzynastek osobom, które pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny.

Nadal można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Do 9 maja rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, gdy placówka oświatowa dziecka lub dorosłej osoby niepełnosprawnej jest zamknięta, lub działa w ograniczonym zakresie w związku z Covid-19.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS w Wielkiej Nieszawce

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ogłasza nabór na stanowisko pracy - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

Program "Wspieraj seniora" w roku 2020

Drodzy Mieszkańcy,
informujemy, że Wójt Gminy Wielka Nieszawka Krzysztof Czarnecki, podpisał dzisiaj umowę w sprawie realizacji rządowego Programu „Wspieraj Seniora" w roku 2020.

Na kwarantannie praca zdalna albo chorobowe

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę mają prawo do wypłaty świadczenia za czas choroby pod warunkiem, że są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Mogą też pracować zdalnie. Nie mogą jednak łączyć tych dwóch możliwości, czyli równocześnie pracować i pobierać „chorobowego”.

Program "Ciąża +"

Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych dla kobiet w ciąży. Od 1 września każda kobieta, która spodziewa się dziecka będzie miała dostęp do tych leków bezpłatnie.

Program "Czyste Powietrze"

Od 1 października 2020 r. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu „Czyste Powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Informacja w sprawie bezpośredniej obsługi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Na podstawie zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce w celu ograniczenia  rozprzestrzeniania się koronawirusa, od dnia 2 listopada 2020 r., wykonywanie zadań publicznych przez GOPS Wielka Nieszawka odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę klientów.

Nowa strona internetowa GOPS

Zapraszamy do odwiedzin nowej strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Trwają zapisy na szkolenia w ramach projektu "LOWE" w październiku br.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce jako jeden z Partnerów Projektu pn. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, (nr projektu POWR.02.14.00-00-1009/19, działanie: 2.14 Rozwój narzędzi do uczenia się przez całe życie.

Ogłoszenie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce informuje, że w dniu 17 sierpnia 2020r. (poniedziałek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce będzie nieczynny ze względu na konieczność wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za wystąpienie święta będącego dniem wolnym od pracy w innym niż niedziela dniu tygodnia. (15 sierpnia br. - sobota).

Podstawa prawna: art.130 §2 Kodeksu Pracy

Ruszyła infolinia Polskiego Bonu Turystycznego

Ruszyła infolinia Polskiego Bonu Turystycznego. W piątek, 24 lipca o 8:00 rano uruchomiliśmy specjalną całodobową infolinię. Pod numerem telefonu 22 11 22 111 można uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt: ,,Aktywizacja młodzieży NEET”

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu: "Aktywizacja młodzieży NEET".
Do projektu zapraszamy osoby młode (60 Kobiety i 40 Mężczyzn) zamieszkujące woj. kujawsko-pomorskie.

Projekt: „Nowa jakość na Kujawsko-Pomorskim rynku pracy”

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu: ,,Nowa jakość pracy na kujawsko-pomorskim rynku pracy”. Do projektu zapraszamy osoby powyżej 29 roku życia (72 Kobiety i 48 Mężczyzn) zamieszkujące woj. kujawsko-pomorskie.

Pomoc żywnościowa

W związku z epidemia korona wirusa COVID-19 osoby, które odbierały do tej pory żywność w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu, informujemy, że w dniach 13 i 14 maja 2020r. w godzinach od 8:00 do 15:00 pracownicy socjalni tut. Ośrodka będą dostarczać artykuły żywnościowe dla osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wielka Nieszawka, które uzyskały skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Informujemy, że w związku z epidemią koronawirusa Kujawsko - Pomorski Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu zaprasza do skorzystania z Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

"Osobisty plan awaryjny"

RPO jest zaniepokojony doniesieniami o nasilającej się w trakcie epidemii koronawirusa fali przemocy domowej. Wystosował list otwarty do osób jej doświadczających oraz ludzi z ich otoczenia.
 • Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój

Pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze w Małej Nieszawce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce informuje, że w nocy z 20 / 21.04.2020r. dla jednej z rodziny w Małej Nieszawce rozegrał się dramat. Małżeństwo straciło dach nad głową i cały swój dobytek. Rodzina uzyskała zgodę od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na remont domu.

"Twój Parasol" - aplikacja dla ofiar przemocy w rodzinie

 • Plakat: Stop Przemocy, Aplikcja mobilna "Twój parasol"
Aplikacja mobilna "Twój Parasol" to praktyczne i skuteczne narzędzie skierowane zarówno do osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak i będących jej świadkami. Można ją pobrać za darmo na telefon poprzez Google Play i Apple Store. Program jest także dostępny na stronie internetowej https://twojparasol.com/

Projekt: ,,Aktywizacja młodzieży NEET”

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu: ,,Aktywizacja młodzieży NEET”.
Do projektu zapraszamy osoby młode (60 Kobiety i 40 Mężczyzn) zamieszkujące woj. kujawsko-pomorskie.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

# Szyjemy dla Was

 • #Szyjemy dla Was

Mieszkańcy Gminy Wielka Nieszawka.

W związku z wejściem w życie od 16 kwietnia 2020r.  obowiązku zasłaniania twarzy maseczką  lub innym materiałem  informujemy, że cały czas można odbierać  bezpłatnie maseczki  dla mieszkańców. Osoby zainteresowane  proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 663 384 954.

 

# uczymy się

 • # uczymy się

Dzięki naszej akcji #uczymy się  i głównemu sponsorowi Panu Arkadiuszowi Talarkowi, kolejne dzieci skorzystały z możliwości wypożyczenia laptopów do nauki na czas zawieszenia zajęć w szkołach. DZIĘKUJEMY

# Szyjemy dla Was

 • #Szyjemy dla Was

Dzisiaj przyjechały kolejne zdezynfekowane maseczki!!!

Maseczki zostały przekazane do:

Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu  –  50 sztuk

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu  –  50 sztuk

Pracowników sklepu Biedronka w Wielkiej Nieszawce  – 20 sztuk

Mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka  – 284 sztuki

Pracowników Urzędu Gminy – 10 sztuk

W związku z wejściem w życie od 16.04.2020r. nowych zasad związanych z zakrywaniem twarzy i nosa, do roznoszenia maseczek uszytych w ramach akcji #szyjemy dla Was włączyli się Radni z terenu Cierpic, Radny z Małej Nieszawki, Radna z Brzozy.

Maseczki są cały czas szyte i na bieżąco będą przekazywane.

Pamiętajmy, że aby otrzymać maseczkę bezpłatnie wystarczy zadzwonić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce pod nr tel. 663 384 954

Podziękowania dla naszych nowych sponsorów: Drosed Surowiec Sp. z o.o. Zakład Wylęgarni Drobiu Łukasz Piekalski w Cierpicach,  Pana Dawida Mieczkowskiego,  Koła Gospodyń Wiejskich z Brzozy i osób prywatnych z terenu naszej Gminy.

# Szyjemy dla Was

 • 20200407_153644

Podziękowania dla naszych nowych sponsorów firmy EHS Biznes Partner Dominik Krywionek z Cierpic, osobom prywatnym z terenu naszej Gminy.

 

                                                                       Dzisiaj dotarły kolejne  sztuki maseczek zdezynfekowanych !!!

35 sztuk trafiło do pielęgniarek i położnych, które są na pierwszej linii frontu  z terenu naszej  Gminy

40 sztuk przekazano do Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

10 sztuk przekazano do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce

Pierwsze sztuki trafiły do mieszkańców naszej Gminy, które zgłosiły się do nas telefonicznie.

 

# Szyjemy dla Was

 • 20200407_153644

                        Otrzymaliśmy dzisiaj pierwsze  sztuki maseczek zdezynfekowanych !!!

75 sztuk trafiło do Wojewódzkiego  Szpitala Dziecięcego w Toruniu

10 sztuk trafiło do pielęgniarek paliatywnych z naszego terenu Gminy

 

# Szyjemy dla Was

 • 20200331_132733

 Kochani informujemy, że maseczki są ozonowane i w ramach akcji #szyjemy dla Was będą sukcesywnie wydawane.

Maseczki są szyte z bawełny z możliwością aplikowania wkładu dezynfekującego. Maseczki są wielokrotnego użytku, po każdym użyciu należy je wyprać w temperaturze 60 stopni i przeprasować.

Osoby chętne do  otrzymania  maseczki proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 663 384 954.

Maseczki są bezpłatne, limitowane z uwagi na duże zainteresowanie i ograniczoną ich  ilość.

Maseczki cały czas szyjemy. 

Zapraszamy do włączenia się w naszą inicjatywę.

# Szyjemy dla Was

 • 20200407_153644 (1)

Jesteście naprawdę  wspaniali. Nie  przypuszczaliśmy, że nasza akcja będzie miała taki duży oddźwięk z Państwa strony. Dziękujemy bardzo Naszym Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkiej Nieszawce, Gminnemu Centrum Kultury w Małej Nieszawce, Nieszawskiemu Stowarzyszeniu Wspólne Gniazdo, osobom prywatnym , które dzielnie szyją maseczki.

Podziękowania dla naszych nowych sponsorów firmy MOTO PNEUS  Mariola Klugiewicz
z Torunia
, osobom prywatnym z terenu naszej Gminy.

Wstępnie przedstawiamy Państwu pierwsze efekty akcji #szyjemy dla Was zebraliśmy w sumie:

 •  2003,10 zł,
 • 67,21 m materiału,
 • nici,
 • 66,72 m gumki,
 • 10 m tasiemki,
 • 40 sztuk okularów ochronnych,
 • 6 litrów płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni,
 • 8 przyłbic,
 • 7 jednorazowych maseczek.

Z pozyskanych funduszy i materiałów udało nam się uszyć 811 maseczek bawełnianych dwuwarstwowych  z możliwością zaaplikowania wkładu dezynfekującego.

Tak jak informowaliśmy  wcześniej Państwa maseczki  w pierwszej kolejności będą dezynfekowane.

# Szyjemy dla Was

 • 20200331_132733

Kochani w związku z dużą ilością pytań dotyczących maseczek informujemy, że maseczki są cały czas szyte przez Nasze Dzielne Panie. Uszyte maseczki zostaną zdezynfekowane w przyszłym tygodniu i damy znać o ich przekazywaniu.

# Szyjemy dla Was

 • 20200331_132733

Przypominamy zasady udziału w Naszej Akcji # szyjemy dla Was

Sponsorzy i osoby zainteresowane włączeniem się w powyższą akcje prosimy o bezpośredni kontakt  z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce - koordynatorem Akcji  osoby te otrzymują od Nas dokumenty dot. akcji. Inicjatywa ma charakter charytatywny. Na bieżąco będziemy Państwa informowali o naszych poczynaniach. Wszystkie materiały potrzebne do szycia oraz uszyte maseczki są ewidencjonowane. Na koniec Akcji  dokonamy podsumowania i przekażemy do publicznej wiadomości efekt naszych działań.

# Szyjemy dla Was

 • 20200402_111837

W ramach Akcji #szyjemy dla Was Pan Michał Dąbrowski przekazał do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce okulary ochronne, które trafiły do Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce i SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce. Bardzo Dziękujemy !!!

# Szyjemy dla Was

 • received_240484877082165

Cieszymy się, że Nasza Akcja #szyjemy dla Was  ma tak wielu zwolenników i tak duże poparcie wśród mieszkańców Naszej Gminy i lokalnych Przedsiębiorców

   SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA za zaangażowanie w akcję #szyjemy dla Was  dla Firmy TRALEX HENRYK MURAWSKI z Małej Nieszawki, Radnemu Arkadiuszowi Wyrzykowskiemu, Nieszawskiemu Stowarzyszeniu Samorządowemu Wspólne Gniazdo, osobom prywatnym z terenu Gminy Wielka Nieszawka, Radnemu Powiatu Toruńskiego Panu Kazimierzowi Kaczmarkowi, Panu Michałowi Dąbrowskiemu i każdej osobie, która czynnie uczestniczy i pomaga nam w realizacji działań.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazane wsparcie i pomoc. Gorąco apelujemy o włączanie się w naszą  akcję "#szyjemy dla Was". Każda dodatkowa para rąk jest na wagę złota.  

  W związku z tak dużym zainteresowaniem uruchomiliśmy stronę https://www.facebook.com/szyjemy.dlawas

# uczymy się

 • komp

Rusza kolejna akcja w naszej gminie! #uczymy się

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wielkiej Nieszawce we współpracy z Panem Arkadiuszem Talarkiem organizuje możliwość wypożyczenia laptopa przeznaczonego do nauki zdalnej na czas zawieszenia zajęć w szkołach.

Odbiorcami naszej akcji są: uczniowie szkół podstawowych oraz klas zerowych w przedszkolach z terenu gminy Wielka Nieszawka, którzy nie posiadają w swoich domach sprzętu komputerowego niezbędnego do codziennej nauki zdalnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wielkiej Nieszawce pod nr tel. 56 622 08 28 lub 663 384 954.

 

# Szyjemy dla Was

 • 20200401_125526

Mamy pierwsze materiały do produkcji  naszych maseczek! Cieszymy się, że nasza akcja spotkała się z tak pozytywnym odzewem z Waszej strony.

 SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA za zaangażowanie w akcję #szyjemy dla Was dla Koła Gospodyń Wiejskich z Wielkiej Nieszawki, Firmie ,,PPH Herring Brygida Stachniuk’’                   z Wielkiej Nieszawki, Gminnemu Centrum Kultury w Małej Nieszawce, Pizzerii ,,Mamma Mia’’ z Wielkiej Nieszawki, osobom prywatnym, Pani Radnej.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazane wsparcie i pomoc. Gorąco apelujemy o włączanie się w naszą  akcję "#szyjemy dla Was". Każda dodatkowa para rąk jest na wagę złota.  

Osoba do kontaktu: Koordynator AKCJI  pracownik socjalny GOPS Wielka Nieszawka: Ewelina Słupczewska: 56 622 08 28, tel. kom.: 663 384 954.

# Szyjemy dla Was

 • 20200331_132733

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce uruchamia Akcję  #szyjemy dla Was.

Akcja polega na szyciu maseczek bawełnianych dwuwarstwowych  z możliwością zaaplikowania wkładu dezynfekującego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce służy przy tym wsparciem   w szyciu i kwestiach logistycznych związanych  z dostarczeniem niezbędnych materiałów,  a następnie odebraniem i przekazaniem maseczek do osób ich potrzebujących.

Maseczki planujemy przekazać MIESZKAŃCOM GMINY, pracownikom sklepów na naszym terenie, Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia, mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej.

Zachęcamy gorąco i apelujemy o włączanie się w naszą  akcję "#szyjemy dla Was" Osoby dysponujące maszynami, czasem wolnym i chęcią pomocy innym w tak trudnym dla wszystkich czasie.

Koordynator AKCJI  pracownik socjalny Ewelina Słupczewska:

56 622 08 28, tel. kom.: 663 384 954

Pomoc żywnościowa

W związku z epidemia korona wirusa COVID-19 osoby, które odbierały do tej pory żywność w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu, informujemy, że w dniach 24 i 26 marca 2020r. w godzinach od 12:00 do 15:00, pracownicy socjalni tut. Ośrodka będą dostarczać artykuły żywnościowe dla rodzin/osób z terenu Gminy Wielka Nieszawka

Pomoc dla niesłyszących seniorów

 • swiat-gluchych-fundacja-poziom-500px
Szanowni Państwo.
W obliczu sytuacji w jakiej znalazło się nasze społeczeństwo, pragniemy zaproponować pomoc dedykowaną niesłyszącym seniorom. Inicjatywa polega na skomunikowaniu niesłyszących seniorów z wolontariuszami, którzy pomogą w najpilniejszych sprawach.

Bezpłatna pomoc psychologiczna

Szanowni Państwo. W załączeniu przekazujemy listę psychoterapeutów, którzy udzielą bezpłatnej pomocy psychologicznej w związku z wiadomym kryzysem. Osoby mogą  kontaktować się ze wszystkimi terapeutami w Polsce - nie tylko w granicach naszego województwa.
Zasady korzystania z pomocy ujęte są nad załączoną tabelą
 

 

INFORMACJA

W związku z obecną  sytuacją  epidemiologiczną informuję, że  osoby  starsze, samotne i niepełnosprawne niemogące liczyć na wsparcie innych, potrzebujące pomocy w zrobieniu zakupów lub nabyciu leków mogą zgłaszać  się  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce pod numer telefonu  56 622 08 28 w godzinach pracy ośrodka  (poniedziałek, środa czwartek od godziny 7 – 15, wtorek od 7 – 16, piątek od 7 – 14)  lub do sołtysów, którzy niniejszą informację przekażą do GOPS.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wielkiej Nieszawce

(-)Magdalena Żbikowska

 

UWAGA !!!

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 prosimy o ograniczenie wizyt mieszkańców w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.
Wszelkie sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną  lub  e-mail’ową.

tel. 56 622-08-28; 56 678-12-12 wew. 30

e-mail : gops@wielkanieszawka.pl

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wielkiej Nieszawce

(-) Magdalena Żbikowska

„Program indywidualnego wsparcia ,,Aktywni”

 • Fundusze europejskie
Szanowni Państwo,
W imieniu „EURO-BIT” Sp. z o.o. oraz Instytutu Rozwoju i Innowacji „Euro- Konsult” Sp. Z o.o. z siedzibą w Lublinie, realizatorów projektu pt. „Program indywidualnego wsparcia ,,Aktywni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informujemy o możliwości wzięcia udziału w projekcie

Promocja Projektu pt "Aktywizacja NEET"

 • 25240_bezplatne-kursy-platne-staze-dla-osob-do-29-rz_0-medium
Szanowni Państwo, w związku z realizacja na terenie woj kujawsko-pomorskiego projektu pt ,,Aktywizacja NEET", informujemy o możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie

Promocja Projektu pt "Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy"

W związku z realizacją na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projektu pt "Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy" informujemy o możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie

Stypendia dla dzieci z ciężkim stanie klinicznym

 • Stypendia SPES - plakat 2020
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności

Pomoc żywnościowa

 • LOGO
W dniu 6 lutego 2020r. w godzinach od 14:15 do 16:15, w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu mogą odbierać artykuły żywnościowe rodziny/osoby z terenu Gminy Wielka Nieszawka.

Informacja

 • LOGO
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkie Nieszawce informuje, że osoby i rodziny o niskich dochodach nie przekraczające 200 % kryterium dochodowego ( zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ) mogą ubiegać się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym(FEAD)Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.

Mieszkania wspomagane dla osób z przyznanym statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą.

Od stycznia 2020 roku toruńska Fundacja Emic uruchamia program mieszkań wspomaganych, w których zamieszkać mogą osoby z przyznaną ochroną międzynarodową. Mieszkania wspomagane to rodzaj pomocy społecznej, w ramach której osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą znaleźć bezpieczne lokum, do momentu kiedy ich sytuacja nie ulegnie poprawie.

Informacja

Informujemy, że 24.12.2019 r. (wtorek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wielkiej Nieszawce.

Jednocześnie 14.12.2019 r. (sobota) wyznacza się dniem pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

Pomoc żywnościowa

 • Pomoc żywnościowa

W dniu 4 czerwca 2019r. w godzinach od 8:30 do 10:00, w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu mogą odbierać artykuły żywnościowe rodziny/osoby z terenu Gminy Wielka Nieszawka, które uzyskały skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

Pomoc żywnościowa

 • Pomoc żywnościowa

W dniu 2 kwietnia 2019r. w godzinach od 14:00 do 16:00, w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu mogą odbierać artykuły żywnościowe rodziny/osoby z terenu Gminy Wielka Nieszawka

Pomoc żywnościowa

 • Pomoc żywnościowa

W dniu 4 lutego  2019r. w godzinach od 13:30 do 16:00, w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu mogą odbierać artykuły żywnościowe rodziny/osoby z terenu Gminy Wielka Nieszawka,  które uzyskały skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

Podziękowanie za czynny udział i przystrojenie świątecznej Choinki

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy Wielka Nieszawka za czynny udział i przystrojenie Naszej świątecznej Choinki, która upiększyła Nam Wszystkim świąteczny czas

Pomoc żywnościowa

 • Pomoc żywnościowa

W dniu 21 grudnia 2018r. w godzinach od 7:30 do 9:00, w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu mogą odbierać artykuły żywnościowe rodziny/osoby z terenu Gminy Wielka Nieszawka, które uzyskały skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

Pomoc żywnościowa

 • Pomoc żywnościowa

W dniu 4 grudnia 2018r. w godzinach od 14:00 do 17:00, w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu mogą odbierać artykuły żywnościowe rodziny/osoby z terenu Gminy Wielka Nieszawka, które uzyskały skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

Pomoc żywnościowa

 • Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkie Nieszawce informuje, że osoby i rodziny o niskich dochodach nie przekraczające 200 % kryterium dochodowego mogą ubiegać się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

Pomoc żywnościowa

 • Pomoc żywnościowa

W dniu 11.06.2018, w godz. od 11.00 do 14.00 w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu mogą odbierać artykuły żywnościowe rodziny/osoby z terenu Gminy Wielka Nieszawka, które uzyskały skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc żywnościowa

 • Pomoc żywnościowa

W dniu 22.03.2018, od godz. 15.00 do 17.00 w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu mogą odbierać artykuły żywnościowe rodziny/osoby z terenu Gminy Wielka Nieszawka, które uzyskały skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU

Projekt jest adresowany do niesamodzielnych osób starszych w wieku powyżej 60 lat, opiekunów oraz osób chcących podjąć pracę lub wolontariat jako opiekunowie osób starszych. W zależności od formy uczestnictwa w projekcie będzie można skorzystać m.in. ze szkoleń i kursów (opiekunowie i wolontariusze), a seniorzy będą objęci opieką dzienną

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Jeśli posiadasz niekończące się pokłady energii, wrażliwości, empatii i chciałbyś/abyś podzielić się swoim czasem oraz zapewnić szczęśliwe dzieciństwo dzieciom pozbawionym opieki rodziców, zgłoś się do nas

Rodzina w centrum

CENTRUM WSPARCIA RODZINY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W RAMACH PROJEKTU ,,RODZINA W CENTRUM’’ ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO PORADNICTWA: PRAWNEGO, PSYCHOLOGICZNEGO, PEDAGOGICZNEGO

Pomoc żywnościowa

W dniu 13 lutego 2018r. w godzinach od 13:00 do 15:00, w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu, mogą odbierać artykuły żywnościowe rodziny/osoby z terenu Gminy Wielka Nieszawka, które uzyskały skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Pomoc żywnościowa

W dniu 21 grudnia 2017r. w godzinach od 15:00 do 17:00, w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu mogą odbierać artykuły żywnościowe rodziny/osoby z terenu Gminy Wielka Nieszawka które uzyskały skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty z dietetykiem

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty z dietetykiem, które odbędą się dnia 24 listopada 2017r. o godz. 8:00, w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu. Zapraszamy osoby/ rodziny z terenu Gminy Wielka Nieszawka, które uzyskały skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Pomoc żywnościowa

W dniu 24 listopada 2017r. w godzinach od 9:00 do 12:00, w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu mogą odbierać artykuły żywnościowe rodziny/osoby z terenu Gminy Wielka Nieszawka które uzyskały skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informacja Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkie Nieszawce informuje, że osoby i rodziny o niskich dochodach nie przekraczające 200 % kryterium dochodowego mogą ubiegać się o pomoc żywnościową

Pomoc żywnościowa

W dniu 26 maja 2017r. w godzinach od 9:00 do 12:00, w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu mogą odbierać artykuły żywnościowe rodziny/osoby z terenu Gminy Wielka Nieszawka które uzyskały skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Pomoc żywnościowa

W dniu 6 kwietnia 2017r. w godzinach od 9:00 do 12:00, w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu mogą odbierać artykuły żywnościowe rodziny/osoby z terenu Gminy Wielka Nieszawka

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty kulinarne

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty kulinarne, które odbędą się dnia 6 kwietnia 2017r. o godz. 9:00, w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu

Pomoc żywnościowa

W dniu 13 luty 2017r. w godzinach od 9:00 do 12:00, w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu mogą odbierać artykuły żywnościowe rodziny/osoby z terenu Gminy Wielka Nieszawka które uzyskały skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Pomoc żywnościowa

W dniu 19 grudnia 2016r. w godzinach od 9:00 do 12:00, w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu mogą odbierać artykuły żywnościowe rodziny/osoby z terenu Gminy Wielka Nieszawka które uzyskały skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

 • poniedziałek: 7:00-15:00
 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 7:00-15:00
 • czwartek: 7:00-15:00
 • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka