Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Podatki i opłaty

Treść strony

Dodatkowa usługa polegająca na dokonywaniu bezprowizyjnych wpłat gotówkowych osób trzecich na rachunki Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wielka Nieszawka we wszystkich placówkach Poczty Polskiej S.A.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka informuje, iż w ramach podpisanej umowy ramowej rachunków i usług bankowych zawartej pomiędzy Gminą Wielka Nieszawka wraz z jednostkami organizacyjnymi, a Bankiem Millenium S.A. uzyskano dodatkową usługę polegająca na dokonywaniu bezprowizyjnych wpłat gotówkowych osób trzecich na rachunki Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wielka Nieszawka we wszystkich placówkach Poczty Polskiej S.A.

Zamelduj się w gminie Wielka Nieszawka

Meldując się w naszej gminie wspierasz nasz wspólny budżet, dzięki któremu możemy się rozwijać. Na dochód gminy składa się m.in. podatek PIT. Podatek od osób fizycznych to ważna składowa budżetu.

Dodatkowa usługa polegająca na dokonywaniu bezprowizyjnych wpłat gotówkowych osób trzecich na rachunki Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wielka Nieszawka we wszystkich placówkach Poczty Polskiej S.A.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka informuje, iż w ramach podpisanego aneksu do umowy ramowej rachunków i usług bankowych zawartej pomiędzy Gminą Wielka Nieszawka wraz z jednostkami organizacyjnymi, a Bankiem Millenium S.A. uzyskano dodatkową usługę polegająca na dokonywaniu bezprowizyjnych wpłat gotówkowych osób trzecich na rachunki Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wielka Nieszawka we wszystkich placówkach Poczty Polskiej S.A.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2) zakup i zainstalowanie...

Ulga z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym

Od podatku rolnego zwolnione są grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha.

Decyzje o wymiarze podatku od nieruchomości i podatku rolnego

Decyzje będą doręczane w dniach: od 05.02.2021 r. do 27.02.2021 r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Stawki podatku w 2019 roku

Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania deklaracji /informacji    na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny.
Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze deklaracji / informacji podatkowych Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 r.
Formularze, które wynikają z uchwał Rady  Gminy Wielka Nieszawka  (dotychczasowe), należy nadal stosować do spraw, w których np. zakup albo sprzedaż nieruchomości miała miejsce przed 1 lipca 2019 r.
Przypominamy o obowiązku składania wraz z deklaracją/ informacją  załączników.

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

  • poniedziałek: 7:00-15:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 7:00-15:00
  • czwartek: 7:00-15:00
  • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka