Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Informacje oświatowe

Treść strony

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce

Zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 maja 2023 roku Wójt ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wielka Nieszawka.

Rekrutacja do przedszkola, odziałów przedszkolnych i I klasy szkół podstawowych

Poddaje się do publicznej wiadomości terminy rekrutacji a także terminy składania dokumentów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których Gmina Nieszawka jest organem prowadzącym

Stypendia Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów

Do 10 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Wielka Nieszawka. Stypendium o charakterze motywacyjnym może być przyznane uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka po ukończeniu VII klasy.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Małej Nieszawce

Zarządzeniem Nr 45/2022 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 03 czerwca 2022 roku Wójt ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Małej Nieszawce, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wielka Nieszawka.

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych

Poddaje się do publicznej wiadomości terminy rekrutacji a także terminy składania dokumentów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których Gmina Nieszawka jest organem prowadzącym

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierpicach

Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

Stypendia Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów

Do 10 sierpnia 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Wielka Nieszawka. Stypendium o charakterze motywacyjnym może być przyznane uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka po ukończeniu VII klasy.

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych

Poddaje się do publicznej wiadomości terminy rekrutacji a także terminy składania dokumentów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których Gmina Nieszawka jest organem prowadzącym

Komunikat - stypendia szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2020/2021

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce informuje, że 15 września 2020 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2020/2021. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka.

Stypendia Wójta Gminy Wielka Nieszawka dla uzdolnionych uczniów

Do 10 sierpnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Wielka Nieszawka. Stypendium o charakterze motywacyjnym może być przyznane uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka po ukończeniu VII klasy.

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych

Poddaje się do publicznej wiadomości terminy rekrutacji a także terminy składania dokumentów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Nieszawka jest organem prowadzącym

Stypendia Wójta Gminy Wielka Nieszawka dla uzdolnionych uczniów

Do 10 sierpnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Wielka Nieszawka. Stypendium o charakterze motywacyjnym może być przyznane uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka po ukończeniu VII klasy

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Od 21.02.2019 r. rusza rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wielka Nieszawka

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych

Podaje się di publicznej wiadomości terminy rekrutacji a także terminy składania dokumentów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Nieszawka jest organem prowadzącym

Stypendia Wójta Gminy Wielka Nieszawka dla uzdolnionych uczniów rozdane

W dn. 24 września 2018 r. Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Kazimierz Kaczmarek po raz czwarty rozdał stypendia o charakterze motywacyjnym uzdolnionym uczniom klas III gimnazjów, zamieszkałym na terenie gminy Wielka Nieszawka

Komunikat - stypendia szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2018/2019 przyjmowane będą od dnia 1 września do dnia 17 września 2018r. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce

Stypendia dla uzdolnionych gimnazjalistów

Do 10 sierpnia 2018 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Wielka Nieszawka. Stypendium o charakterze motywacyjnym może być przyznane uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Wielka Nieszawka po ukończeniu drugiego roku nauki w gimnazjum

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację wychowania przedszkolnego

W związku z ogłoszeniem konkursu ofert ba realizację wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku szkolnym 2018/2019 została wybrana oferta złożona przez Przedszkole Niepubliczne "Leśny Ludek" w Małej Nieszawce

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wychowanie przedszkolne

Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego, pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Wielka Nieszawka, realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019”

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce

Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce, ul. Toruńska 64, 87-103 Toruń. Termin składania ofert do 19 czerwca 2018 r. do godz. 15:00

Rekrutacja do przedszkoli działających na terenie gminy

Informujemy, że 16 marca 2018 r. ruszyła rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli działających na terenie gminy Wielka Nieszawka: publicznego Przedszkola w Małej Nieszawce, ul. Kręta 4 i Przedszkola Niepublicznego "Leśny Ludek" w Małej Nieszawce

  • Dofinansowanie projektu z EFS

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

W piątek, dnia 16 marca 2018 r. rusza nabór do Przedszkola w Małej Nieszawce w roku szkolnym 2018/2019. Rekrutacja dzieci potrwa od 16 marca 2018 r. do 12 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019

Wójt Gminy Wielka Nieszawka informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i I klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Nieszawka na rok szkolny 2018/2019

Stypendia dla uzdolnionych gimnazjalistów rozdane

W dn. 29 września 2017 r. Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Kazimierz Kaczmarek po raz trzeci rozdał stypendia o charakterze motywacyjnym uzdolnionym uczniom klas III gimnazjów, zamieszkałym na terenie gminy Wielka Nieszawka

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 września do dnia 15 września 2017r. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację wychowania przedszkolnego

W związku z ogłoszeniem konkursu ofert ba realizację wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku szkolnym 2017/2018 została wybrana oferta złożona przez Przedszkole Niepubliczne "Leśny Ludek" w Małej Nieszawce

Ogłoszenie konkursu na dyrektora Przedszkola Publicznego w Małej Nieszawce

WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA dnia 4 lipca 2017 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Małej Nieszawce, ul. Kręta 4, 87-103 Toruń. Termin składania ofert do 18 lipca 2017 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wychowanie przedszkolne

Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego, pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Wielka Nieszawka, realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018”

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018

W środę, dnia 24 maja 2017 r. rusza nabór do przedszkola na terenie Gminy Wielka Nieszawka w roku szkolnym 2017/2018. Rekrutacja dzieci potrwa od 24 maja 2017 r. do 5 czerwca 2017 r. do godz. 12:00.

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018

Wójt gminy Wielka Nieszawka informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i I klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Nieszawka na rok szkolny 2017/2018

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce

WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA dnia 7 kwietnia 2017 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce, ul. Toruńska 64, 87-103 Toruń. Termin składania ofert do 24 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00

  • Dofinansowanie budowy Przedszkola w Małej Nieszawce

Ruszyła budowa gminnego przedszkola w Małej Nieszawce

Wyłoniony w przetargu wykonawca przystąpił do budowy publicznego przedszkola w Małej Nieszawce, które w 6 oddziałach będzie mogło przyjąć 150 maluchów z terenu Gminy Wielka Nieszawka. Planowany termin ukończenia przedszkola to 14 sierpnia 2017 r.

Plan sieci szkół przyjęty

W związku z reformą oświaty, polegającą m.in. na likwidacji gimnazjów i przekształceniu sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe Rada Gminy Wielka Nieszawka podjęła w dn. 31 marca 2017 r. uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy do nowego ustroju szkolnego

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce”

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Wielka Nieszawka otrzymała w 2016 r. dofinansowanie w wysokości 20 000 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Stypendia dla uzdolnionych gimnazjalistów

Do 10 sierpnia danego roku można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Wielka Nieszawka. Stypendium o charakterze motywacyjnym może być przyznane uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Wielka Nieszawka po ukończeniu drugiego roku nauki w gimnazjum

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

  • poniedziałek: 7:00-15:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 7:00-15:00
  • czwartek: 7:00-15:00
  • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka