Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Urząd Gminy

Treść strony

Kontakt telefoniczny, adresy e-mail:

Sekretariat

56 678-10-93

56 678 -12-12

sekretariat@wielkanieszawka.pl

Skarbnik

56 678-10-93 wew. 23

skarbnik@wielkanieszawka.pl

Zastępca Wójta

56 678-10-93 wew. 21

zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl

Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie

56 678-12-95

usc@wielkanieszawka.pl

Gospodarka komunalna

56 678-10-93 wew. 33

komunalne@wielkanieszawka.pl

Edukacja, sprawy społeczne

56 678-10-93 wew. 29

kier.edu.prom@wielkanieszawka.pl

Obsługa organów gminy, działalność gospodarcza, archiwum

56 678-10-93 wew. 26

radagminy@wielkanieszawka.pl

Promocja, sport, organizacje pozarządowe

56 678-12-12 wew. 26

promocja@wielkanieszawka.pl

Inwestycje

56 678-10-93 wew. 24

inwestycje@wielkanieszawka.pl

Pozyskiwanie środków unijnych i zamówienia publiczne

56 678-10-93

wew. 24

zam.publiczne@wielkanieszawka.pl

Gospodarka gruntami i geodezja

56 678-10-93 wew. 27

grunty@wielkanieszawka.pl

Planowanie przestrzenne

56 678-10-93 wew. 27

zagospodarowanie@wielkanieszawka.pl

Ochrona środowiska, rolnictwo,wody

56 678-10-93 wew. 27

srodowisko@wielkanieszawka.pl

Program Priorytetowy Czyste Powietrze - pracownik UG jest do dyspozycji Wnioskodawców w każdy piątek od godz. 8.00 - 12.00, pokój nr 12, tel. 56 678-10-93 wew. 24

Pobór podatków

56 678-10-93 wew. 29

podatki@wielkanieszawka.pl

Wymiar podatków, Kasa

56 678-10-93 wew.32

podatki@wielkanieszawka.pl

Płace

56 678-10-93 wew. 29

place@wielkanieszawka.pl

Opłaty komunalne

56 678-10-93 wew. 33

komunalne@wielkanieszawka.pl

Opłaty za gospodarowanie odpadami

56 678-10-93 wew. 33

komunalne@wielkanieszawka.pl

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna

56 678-10-93 wew. 31

oc@wielkanieszawka.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

56 622-08-28

gops@wielkanieszawka.pl

Oczyszczalnia Ścieków

56 678-12-40

komunalne@wielkanieszawka.pl

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93
fax 56 678-12-12
e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek piątek 7.00-15.00,
wtorek 8.00-16.00

Godziny otwarcia kasy: 
poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 13:30
wtorek: 8:00 - 15:30
piątek: 7:00 - 12:30

Nabywca:
Gmina Wielka Nieszawka
Ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice,
NIP: 879 259 36 80
REGON: 871 118 750

Odbiorca:
Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce
Ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice
(bez NIPu) 

Adresy ePUAP:
1. Urząd gminy: /747v3cxyat/SkrytkaESP
2. GOPS: /GOPS_WNIESZAWKA/SkrytkaESP
3. Biblioteka gminna:  /BibliotekaMNieszawka/SkrytkaESP
4. GCK: /GCK_MNieszawka/SkrytkaESP 
5. SP w Małej Nieszawce: /SPMalaNieszawka/SkrytkaESP
6. SP w Cierpicach: /SPCierpice/SkrytkaESP

Rachunek bankowy Gminy Wielka Nieszawka - organ:
Bank Millennium w Toruniu:
52 1160 2202 0000 0004 5288 6854

Nr konta do opłat za wodę i ścieki:
22 1160 2202 0000 0002 4281 9150

Nr konta do opłat za gospodarowanie odpadami:
54 1160 2202 0000 0004 5256 7009

Dochody własne Urzędu Gminy:
68 1160 2202 0000 0000 6090 3261

do wpłat za:

  • podatki lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy)
  • z tytułu najmu i dzierżawy
  • opłata skarbowa
  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności
  • za zajęcie pasa drogowego
  • dzierżawę gruntów Gminy
  • za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • udostępnienia danych z ewidencji ludności
  • zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Nr rachunku bankowego - zabezpieczenia, wadia:
33 1160 2202 0000 0000 6090 3309

Raport o Stanie Gminy Wielka Nieszawka za 2021 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005) Wójt Gminy Wielka Nieszawka przedstawia Radzie Gminy Wielka Nieszawka Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka za rok 2021 w terminie do 31 maja 2022 r.

Raport o Stanie Gminy Wielka Nieszawka za 2020 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) Wójt Gminy Wielka Nieszawka przedstawia Radzie Gminy Wielka Nieszawka Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka za rok 2020 w terminie do 31 maja 2021 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka