Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Urząd Gminy

Treść strony

Raport o stanie gminy za 2022 rok

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad  Raportem o stanie Gminy Wielka Nieszawka za 2022 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, zobowiązany jest złożyć pisemnie zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Nieszawka.

Kontakt telefoniczny, adresy e-mail:

 

Wykaz kontaktów telefonicznych i adresów e-mail

Jednostka organizacyjna

Telefon

Adres e-mail

Komentarz

Sekretariat

+48 56 678 10 93

+48 56 678 12 12

sekretariat@wielkanieszawka.pl

 

Skarbnik

+48 56 678 10 93 wew. 23

skarbnik@wielkanieszawka.pl

 

Sekretarz

+48 56 678 10 93 wew. 21

zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie

+48 56 678 12 95

usc@wielkanieszawka.pl

 

Gospodarka komunalna

+48 56 678 10 93 wew. 33

komunalne@wielkanieszawka.pl

 

Edukacja, sprawy społeczne

+48 56 678 10 93 wew. 29

kier.edu.prom@wielkanieszawka.pl

 

Obsługa organów gminy, działalność gospodarcza, archiwum

+48 56 678 10 93 wew. 26

radagminy@wielkanieszawka.pl

 

Promocja, sport, organizacje pozarządowe

+48 56 678 12 12 wew. 26

promocja@wielkanieszawka.pl

 

Inwestycje

+48 56 678 10 93 wew. 24

inwestycje@wielkanieszawka.pl

 

Pozyskiwanie środków unijnych i zamówienia publiczne

+48 56 678 10 93

wew. 24

zam.publiczne@wielkanieszawka.pl  

Gospodarka gruntami i geodezja

+48 56 678 10 93 wew. 27

grunty@wielkanieszawka.pl

 

Planowanie przestrzenne

+48 56 678 10 93 wew. 27

zagospodarowanie@wielkanieszawka.pl

 

Ochrona środowiska, rolnictwo,wody

+48 56 678 10 93 wew. 27

srodowisko@wielkanieszawka.pl

Program Priorytetowy Czyste Powietrze - pracownik UG jest do dyspozycji Wnioskodawców w każdy piątek od godz. 8:00-12:00, pokój nr 12, tel. +48 56 678 10 93 wew. 24

Pobór podatków

+48 56 678 10 93 wew. 29

podatki@wielkanieszawka.pl

 

Wymiar podatków, Kasa

+48 56 678 10 93 wew. 32

podatki@wielkanieszawka.pl

 

Płace

+48 56 678 10 93 wew. 29

place@wielkanieszawka.pl

 

Opłaty komunalne

+48 56 678 10 93 wew. 33

komunalne@wielkanieszawka.pl

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami

+48 56 678 10 93 wew. 33

komunalne@wielkanieszawka.pl

 

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna

+48 56 678 10 93 wew. 31

oc@wielkanieszawka.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

+48 56 622 08 28

gops@wielkanieszawka.pl

 

Oczyszczalnia Ścieków

+48 56 678 12 40

komunalne@wielkanieszawka.pl

 

 

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:00-15:00,
 •  wtorek w godz. 8:00-16:00.

Godziny otwarcia kasy

 • poniedziałek, środa, czwartek: w godz. 7:00-13:30,
 • wtorek: w godz. 8:00-15:30,
 • piątek: w godz. 7:00-12:30.

Nabywca

Gmina Wielka Nieszawka
ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

 • NIP: 879 259 36 80
 • REGON: 871 118 750

Odbiorca

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce
ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

(bez NIPu) 

Adresy ePUAP

 1. Urząd gminy: /747v3cxyat/SkrytkaESP
 2. GOPS: /GOPS_WNIESZAWKA/SkrytkaESP
 3. Biblioteka gminna:  /BibliotekaMNieszawka/SkrytkaESP
 4. GCK: /GCK_MNieszawka/SkrytkaESP 
 5. SP w Małej Nieszawce: /SPMalaNieszawka/SkrytkaESP
 6. SP w Cierpicach: /SPCierpice/SkrytkaESP

Rachunek bankowy Gminy Wielka Nieszawka - organ

Bank Millennium w Toruniu:
52 1160 2202 0000 0004 5288 6854

 • Nr konta do opłat za wodę i ścieki:
  22 1160 2202 0000 0002 4281 9150
 • Nr konta do opłat za gospodarowanie odpadami:
  54 1160 2202 0000 0004 5256 7009
 • Dochody własne Urzędu Gminy:
  68 1160 2202 0000 0000 6090 3261

Do wpłat za:

 • podatki lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy)
 • z tytułu najmu i dzierżawy
 • opłata skarbowa
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności
 • za zajęcie pasa drogowego
 • dzierżawę gruntów Gminy
 • za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • udostępnienia danych z ewidencji ludności
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Nr rachunku bankowego - zabezpieczenia, wadia:
33 1160 2202 0000 0000 6090 3309

Raport o Stanie Gminy Wielka Nieszawka za 2021 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005) Wójt Gminy Wielka Nieszawka przedstawia Radzie Gminy Wielka Nieszawka Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka za rok 2021 w terminie do 31 maja 2022 r.

Raport o Stanie Gminy Wielka Nieszawka za 2020 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) Wójt Gminy Wielka Nieszawka przedstawia Radzie Gminy Wielka Nieszawka Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka za rok 2020 w terminie do 31 maja 2021 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

 • poniedziałek: 7:00-15:00
 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 7:00-15:00
 • czwartek: 7:00-15:00
 • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka