Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Odpady komunalne

Treść strony

Zgodnie z przyjętą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 01 lipca 2013r. zmienia się dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym założeniem ustawy jest przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami, w zamian za opłatę. Opłata za odbiór odpadów będzie niższa, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. Mieszkańcy nie będą już musieli samodzielnie zawierać umów z firmami odbierającymi odpady. Zgodnie z ustaloną przez gminę opłatą, każdy jej mieszkaniec będzie płacił za odbiór śmieci, jakie wyprodukuje.

Zasady Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Selektywna zbiórka polega na gromadzeniu w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów. Na terenie Gminy Wielka Nieszawka odpady zbiera się do pojemników: zielonego (odpady zmieszane) i brązowego (bioodpady) oraz worków: żółtego (plastik, makulatura) i białego (szkło)

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax .56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 8:00 - 16:00

Stopka