Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Treść strony

Od września 2016 roku działa na terenie Gminy Wielka Nieszawka Zespół Badający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży. Siedziba zespołu mieści się w budynku Przedszkola w Małej Nieszawce ul. Kręta 4. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w celu ułatwienia i przybliżenia dostępności w diagnozowaniu uczniów oraz ułatwieniu kontaktów z rodzicami i kadrą pedagogiczną szkół z terenu naszej gminy Wójt Gminy Wielka Nieszawka podpisał stosowne porozumienie ze Starostą Powiatu Toruńskiego.

W Małej Nieszawce pracuje zespół diagnozujący składający się z psychologa i pedagoga, którego zakres działania obejmuje:

- diagnozowanie dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi,

- udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- realizowanie zadań profilaktycznych wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

- organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,, opiekuńczych i wychowawczych.

Poradnia udziela pomocy bezpłatnie na wniosek rodziców i opiekunów prawnych. Aktualne wnioski i informacje potrzebne do zgłoszenia dziecka można pobrać ze strony www.poradnia-chelmza.pl.
Godziny przyjęć : wtorek( sekretariat) 12.00-16.00, czwartek( zespół badający) 8.30-16.00

 

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka