Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Treść strony

Od września 2016 roku działa na terenie Gminy Wielka Nieszawka Zespół Badający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży. Siedziba zespołu mieści się w budynku Przedszkola w Małej Nieszawce ul. Kręta 4. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w celu ułatwienia i przybliżenia dostępności w diagnozowaniu uczniów oraz ułatwieniu kontaktów z rodzicami i kadrą pedagogiczną szkół z terenu naszej gminy Wójt Gminy Wielka Nieszawka podpisał stosowne porozumienie ze Starostą Powiatu Toruńskiego.

W Małej Nieszawce pracuje zespół diagnozujący składający się z psychologa i pedagoga, którego zakres działania obejmuje:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi,
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • realizowanie zadań profilaktycznych wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,, opiekuńczych i wychowawczych.

Poradnia udziela pomocy bezpłatnie na wniosek rodziców i opiekunów prawnych. Aktualne wnioski i informacje potrzebne do zgłoszenia dziecka można pobrać ze strony www.poradnia-chelmza.pl.

Godziny przyjęć:

 • wtorek (sekretariat) 12:00-16:00,
 • czwartek (zespół badający) 8:30-16:00.

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

 • poniedziałek: 7:00-15:00
 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 7:00-15:00
 • czwartek: 7:00-15:00
 • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka