Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Treść strony

Od września 2016 roku działa na terenie Gminy Wielka Nieszawka Zespół Badający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży. Siedziba zespołu mieści się w budynku byłego Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w celu ułatwienia i przybliżenia dostępności w diagnozowaniu uczniów oraz ułatwieniu kontaktów z rodzicami i kadrą pedagogiczną szkół z terenu naszej gminy Wójt Gminy Wielka Nieszawka podpisał stosowne porozumienie ze Starostą Powiatu Toruńskiego.

W Małej Nieszawce pracuje zespół diagnozujący składający się z psychologa i pedagoga, którego zakres działania obejmuje:

- diagnozowanie dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi,

- udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- realizowanie zadań profilaktycznych wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

- organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,, opiekuńczych i wychowawczych.

Poradnia udziela pomocy bezpłatnie na wniosek rodziców i opiekunów prawnych. Aktualne wnioski i informacje potrzebne do zgłoszenia dziecka można pobrać ze strony www.poradnia-chelmza.pl.
Godziny przyjęć  w budynku byłego Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 :  środy w godz. 10:00 - 14:00

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax .56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 8:00 - 16:00

Stopka