Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Referendum Gminne

Treść strony

Prezentacja - Szkolenie członków obwodowych komisji do spraw referendum

W załączniku przekazujemy Państwu prezentację dot. tematu: "Szkolenie członków obwodowych komisji do spraw referendum".

Informacja o składach komisji ds. referendum gminnego

W załącznikach znajdziecie Państwo informacje o składzie każdej komisji ds. referendum gminnego.

Liczenie kart do głosowania w referendum gminnym

Informacja dla komisji ds. referendum:
Informuję, że liczenie kart do głosowania w referendum gminnym odbędzie się 1 kwietnia 2022 r. po zakończeniu szkolenia w sali konferencyjnej CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce.  

Szkolenie komisji gminnej oraz komisji obwodowych w związku z referendum gminnym

W dniu 1 kwietnia w CSiR Olender (sala konferencyjna) o godz. 10.00

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Wielka Nieszawka przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 3 kwietnia 2022 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Wielka Nieszawka przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 3 kwietnia 2022 r.

POSTANOWIENIE NR 14/2022 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji do spraw referendum w referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Wielka Nieszawka przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 3 kwietnia 2022 r.

POSTANOWIENIE NR 14/2022 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji do spraw referendum w referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Wielka Nieszawka przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 3 kwietnia 2022 r.

POSTANOWIENIE NR 13/2022 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji do spraw Referendum w Wielkiej Nieszawce w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Wielka Nieszawka przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 3 kwietnia 2022 r.

POSTANOWIENIE NR 13/2022 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji do spraw Referendum w Wielkiej Nieszawce w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Wielka Nieszawka przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 3 kwietnia 2022 r.

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Spis jest udostępniony do wglądu na pisemny wniosek wyborcy od dnia 14 marca 2022 r. do dnia 28 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w biurze ewidencji ludności.

POSTANOWIENIE NR 11/2022 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

POSTANOWIENIE NR 11/2022 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

POSTANOWIENIE NR 10/2022 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Wielkiej Nieszawce

POSTANOWIENIE NR 10/2022 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Wielkiej Nieszawce.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dn. 02 marca 2022 - Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz możliwości głosowania korespondencyjnego

Wójt Gminy Wielka Nieszawka podaje do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Wielka Nieszawka przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 3 kwietnia 2022 r.:

Wykaz miejsc na terenie gminy Wielka Nieszawka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów dotyczących referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Wielka Nieszawka przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 3 kwietnia 2022 r.

W załączniku zamieszczamy:
Wykaz miejsc na terenie gminy Wielka Nieszawka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów dotyczących referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Wielka Nieszawka przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 3 kwietnia 2022 r.

Informacja o zgłoszeniu kandydatów na członków Gminnej Komisji do spraw Referendum w Wielkiej Nieszawce oraz na członków obwodowych komisji ds. Referendum

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce informuje, że w godzinach pracy urzędu przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków Gminnej Komisji do spraw Referendum w Wielkiej Nieszawce oraz na członków obwodowych komisji w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Wielka Nieszawka przed upływem kadencji zarządzonym na 3 kwietnia 2022 r. 

Postanowienie Nr 3/2022 Komisarza Wyborczego W Toruniu I z dnia 11 Lutego 2022 r. O Przeprowadzeniu Referendum Gminnego W Sprawie Odwołania Wójta Gminy Wielka Nieszawka Przed Upływem Kadencji

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) oraz art. 40a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, po rozpoznaniu wniosku mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 stycznia 2022 r. o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Wielka Nieszawka przed upływem kadencji postanawiam, co następuje:

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

  • poniedziałek: 7:00-15:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 7:00-15:00
  • czwartek: 7:00-15:00
  • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka