Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Atrakcje przyrodnicze

Treść strony

Wydmy śródlądowe

Na terenie gminy Wielka Nieszawka znajduje się jeden z największych obszarów wydm śródlądowych w Polsce. Teren ten został wydzielony jako obszar chronionego krajobrazu ze względu na cenne stanowiska rzadkich gatunków oraz na wyjątkowość siedlisk.

Wisła i bieliki

Tereny Wisły i jej brzegów wchodzą w skład sieci chronionych siedlisk Natura 2000, co wiąże się również z rola rzeki jako miejsca zimowania ptaków i korytarza migracyjnego. Cennym gatunkiem dającym się zaobserwować podczas zimowych spacerów nad Wisłą

Rzeka Zielona Struga i Puszcza Bydgoska

Puszcza Bydgoska to największy kompleks leśny pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem, jego powierzchnia wynosi ponad 45 tysięcy ha. Puszczę tworzy bór sosnowy z domieszką drzew liściastych, takich jak: dąb, brzoza i grab.

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka