Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Atrakcje przyrodnicze

Treść strony

Wydmy śródlądowe

Na terenie gminy Wielka Nieszawka znajduje się jeden z największych obszarów wydm śródlądowych w Polsce. Teren ten został wydzielony jako obszar chronionego krajobrazu ze względu na cenne stanowiska rzadkich gatunków oraz na wyjątkowość siedlisk. Obszar utworzony został w 1992 roku. Wydmy powstał w wyniku nagromadzenia się drobnych cząsteczek piasku przenoszonego przez wiatr na płaskie trasy Wisły. Osiągnęły one znaczne wysokości, nazywano je górami, np. Sypką Krzywoustnego, Wiatarczaną. Na takim podłożu wykształciły się zbiorowiska trawiaste z gatunkami sucho i ciepłolubnymi. Są to skupiska o bogatej i zróżnicowanej florze naczyniowej, często z udziałem gatunków rzadkich i zagrożonych w skali Polski. W części obszaru powstały dogodne warunki do rozwoju boru-lasu, w którym dominującym gatunkiem jest sosna.

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka