Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2019

Treść strony

  • unia

Projekt "Eu-geniusz w świecie 3D" w Szkołach Podstawowych w Gminie Wielka Nieszawka

Dnia 10.04.2019r.  Wójt Gminy Wielka Nieszawka p. Krzysztof Czarnecki przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p.  Mirosławy Mierzwińskiej podpisał umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „EU-geniusz w świecie 3D” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Uroczyste spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Do projektu przystąpili: Powiat Toruński (partner wiodący), Gminy Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Kowalewo Pomorskie i Gmina Miasto Chełmża.
Wartość projektu  to 4 180 595,00 zł
Projekt będzie realizowany w terminie od 01.05.2019 do 30.06.2023r.
Z gminy Wielka Nieszawka ze wsparcia projektowego skorzystają następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Cierpicach, Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 2000 uczniów z 39 szkół z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji 213 nauczycieli i doposażenie 39 pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego.
Główne działania projektu to przede wszystkim zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające ich kompetencje kluczowe i uniwersalne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia realizowane metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarek 3D oraz zakup doposażenia dla szkól niezbędnego do nauczania eksperymentalnego (drukarki 3D z wyposażeniem, komputery, roboty edukacyjne), szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania eksperymentalnego.

 

  • podpis umowy
  • podpisanie umowy
  • podpis umowy
  • podpisanie umowy
  • podpisanie umowy
  • podpisanie umowy

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka