Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2020

Treść strony

Raport o stanie gminy

Zgodnie z art.28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Wielka Nieszawka przedstawia Radzie Gminy Wielka Nieszawka Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka za rok 2019 w terminie do 31 lipca 2020 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad  Raportem o stanie Gminy Wielka Nieszawka za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, zobowiązany jest złożyć pisemnie zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Wielka Nieszawka.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszeń.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka odbędzie się 25 sierpnia 2020 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 sierpnia 2020 r. w godzinach 7.00 – 15.00 w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12 w sekretariacie.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej gminy, a także w sekretariacie Urzędu Gminy.

Pliki do pobrania:wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka