Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Ochrona środowiska

Treść strony

System Obserwacji Zanieczyszczeń Powietrza

W gminie Wielka Nieszawka wystartował System Obserwacji Zanieczyszczeń Powietrza, który uświadomi mieszkańcom skalę występowania szkodliwego dla zdrowia smogu.

Czujniki zostały zlokalizowane w pięciu miejscach na terenie gminy: w szkołach w Cierpicach i Małej Nieszawce, na ul. Narcyzowej i ul. Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce oraz w okolicach placu zabaw na Kąkolu.  Zgodnie z umową w ciągu najbliższego roku będzie można dokonywać zmian lokalizacji czujników.
Cel Systemu Obserwacji Zanieczyszczeń Powietrza to m.in. badanie i analizowanie na bieżąco stanu zanieczyszczenia powietrza pyłami PM2,5 i PM10 oraz informowanie społeczeństwa o aktualnym stanie jakości powietrza w gminie. W ramach przedsięwzięcia planowane są też działania promocyjne i edukacyjne, które zapewnią mieszkańcom szeroki dostęp do wiedzy na temat działania systemu, interpretacji jego wyników, przyczyn i skutków powstawania zjawisk smogowych i ich wpływu na życie.
Detektory Systemu Obserwacji Zanieczyszczeń Powietrza pokazują stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu. To powszechnie stosowany wskaźnik smogu – zanieczyszczeń powstających w paleniskach domowych opalanych paliwami stałymi. Ich szkodliwe dla zdrowia działanie polega na tym, że płuca człowieka nie są w stanie zatrzymać tych drobnych części przed wnikaniem do krwiobiegu. Ponieważ pył składa się często z substancji szkodliwych dla zdrowia, wdychanie zanieczyszczonego powietrza może prowadzić do wielu groźnych chorób.
Wstępne wyniki analiz przeprowadzonych przez wykonawcę inwestycji wskazują, że obszar gminy Wielka Nieszawka jest niejednolity pod tym względem. Problemy z zanieczyszczeniem pojawiają się szczególnie intensywnie w rejonie ścisłej zabudowy jednorodzinnej. Poza tym stężenie smogu wiąże się z warunkami atmosferycznymi.
Mroźne, bezwietrzne dni i noce sprzyjają występowaniu zastoisk powietrza w ulicach. W pewnych stanach pogody warto zwrócić uwagę na to, jakiej jakości paliwa używa się w piecach. Szczególnie pogoda niesprzyjająca przewietrzaniu miejscowości sprzyja koncentracji zanieczyszczeń w powietrzu, co wpływa na zdrowie i samopoczucie.
Teraz mieszkańcy gminą będą mogli samodzielnie analizować wyniki pomiaru czujników Systemu Obserwacji Zanieczyszczeń Powietrza. Wnioski z tej analizy wyciągnie jednak przede wszystkim samorząd. Wyniki obserwacji zanieczyszczenia powietrza można odczytywać bezpośrednio na wyświetlaczach detektorów oraz na stronie internetowej i aplikacji mobilnej – pokazane będą aktualne stężenia pyłów oraz temperatura, wilgotność powietrza i ciśnienie atmosferyczne.

Wyniki z pomiarów mogą pomóc wytypować i udokumentować obszary do działań pierwszorzędnych w zakresie wymiany pieców czy termomodernizacji. Także cały system ma zadanie edukacyjne - pokazuje ludziom, jakie są skutki opadania domów byle czym, a w drugiej kolejności wspiera decyzje samorządu. 

Pomiary można obserwować na stronie: http://sozp.pl/wielkanieszawka/

 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka