Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności

Treść strony

Projekt: ,,Aktywizacja młodzieży NEET”

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu: ,,Aktywizacja młodzieży NEET”.
Do projektu zapraszamy osoby młode (60 Kobiety i 40 Mężczyzn) zamieszkujące woj. kujawsko-pomorskie w tym:

  • Osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu (60 K i 40 M),
  • Osoby z niepełnosprawnościami (1 K i 1 M),
  • Osoby o niskich kwalifikacjach (30 K i 20 M),
  • Osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, objęte wsparciem w programie,
  • Osoby w wieku 15-29 lat.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na regionalnym rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego przez Unię Europejską, dającego możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu wyłączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Główny cel:
Głównym celem projektu ,,Aktywizacja młodzieży NEET” są wyższe możliwości zatrudnieniowe 100 osób (60 K, 40 M)  uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych o okresie trwania projektu, tj. 01.01.2020-31.10.2020r.

Wszelkie informacje dostępne nad numerem tel. 694-980-368 oraz w biurze projektu: ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534-73-37 e-mail: torun@euro-konsult.pl

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.euro-konsult.pl/szkolenia/woj-kujawsko-pomorskie/388-aktywizacja-mlodziezy-neet-woj-kujawsko-pomorskie-2.html

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka