Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności

Treść strony

Zimowisko dla dzieci rolników 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ma przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo- Wychowawczych im. Teresy Kras zaprasza dzieci rolników na zimowe wyjazdy w góry. We współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Stowarzyszenie proponuje 8-dniowe zimowiska w kilku ośrodkach kolonijnych w Białym Dunajcu k/Zakopanego.  Całkowity koszt zimowiska to 1270 zł, z tego 870 zł wyniesie dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Termin zimowiska: 22.01.2022 – 29.01.2022 r.
Koszt: 400 zł (dla dzieci rolników).

Biały Dunajec to rodzinna miejscowość skoczka narciarskiego Dawida Kubackiego, a w pobliskim Zębie mieszka Kamil Stoch. Oprócz tego czeka na dzieci wiele innych atrakcji – narty, baseny, liczne wycieczki, gry i zabawy.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:

  1. Data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2006 r. (wiek – do 16 lat)
  2. Jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno-rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania wyjazdu

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania turnusu kolonijnego.

     3. dostarczenie przez rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:

  • zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu(niedostarczenie zaświadczenia skutkuje poniesieniem pełnych kosztów organizacji wypoczynku, tj. 1270 zł)
  • Karta uczestnika (5 stron)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem świadczeń rodzinnych pod numerem: (56) 622 08 28.

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka