Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności

Treść strony

POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU

KRYTERIA REKRUTACJI DLA NIESAMODZIELNYCH OSÓB STARSZYCH:

Obligatoryjne kryteria rekrutacji dla niesamodzielnych osób starszych:
- osoba zamieszkująca na terenie województwa kujawsko – pomorskiego;
- osoba niepełnosprawna lub niesamodzielna;
- osoba, która ukończyła 60. rok życia;
- osoba nieprzebywająca w opiece całodobowej;
- osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe lub prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z inna osobą niesamodzielną lub niepełnosprawną.

Priorytetowo będą traktowane osoby (kryteria premiujące):
- których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego;
- doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
- korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
- zamieszkujące obszar peryferyjny;
- zamieszkujące obszar zdegradowany;
- mężczyźni.

Lista dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych:
- osoba niepełnosprawna: orzeczenie lekarskie;
- osoba niesamodzielna: zaświadczenie od lekarza lub opinia pracownika socjalnego;
- kryterium dochodowe: decyzja o przyznaniu świadczenia i/lub zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy.

OPIEKUN NIESAMODZIELNEJ OSOBY STARSZEJ:
- umowa zlecenie, kwota 3400 PLN brutto brutto tj. ok. 2040 PLN netto + kilometrówka, 160 h/m-c = 140 h/m-c faktyczne wsparcie + 20 h/m-c na dojazdy; faktyczne wsparcie rozpoczynamy od 1.04.2018.
- stypendium szkoleniowe ok. 470 PLN netto (na marzec zaplanowane jest 100 h szkolenie)


 

  • Pogodna jesień życia
  • Pogodna jesień życia

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka