Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności

Treść strony

Europejski Tydzień Szczepień

Europejski Tydzień Szczepień (European Immunization Week - EIW) jest inicjatywą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W tym roku obchodzony będzie w dniach 26 kwietnia - 2 maja, pod hasłem „Zapobiegać. Ochraniać. Uodporniać”.

Stałym celem wydarzenia jest zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla naszego zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbardziej narażonych.

Obchody Europejskiego Tygodnia Szczepień są jedną z najbardziej rozpoznawalnych kampanii zdrowia publicznego w regionie europejskim. Inicjatywa jest realizowana i wspierana na poziomie krajowym i lokalnym przez poszczególne państwa, a także przez organizacje międzynarodowe i pozarządowe oraz inne podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia. By był on osiągalny w jak najszerszym zakresie do grona ambasadorów Europejskiego Tygodnia Szczepień zapraszani są wybitni eksperci, naukowcy, którzy swoim autorytetem oraz doświadczeniem mogą wpłynąć na zmianę świadomości oraz postaw społecznych.

Wyzwania związane z promocją szczepień ochronnych oraz budowaniem długofalowego zaufania do nich są jednym z najistotniejszych zagadnień zdrowia publicznego, a ich realizacja leży w szeroko pojętym interesie społecznym. Europejski Tydzień Szczepień stanowi znakomitą okazję do  podejmowania tego typu wyzwań. Dlatego też w okresie tym realizowanych jest szereg inicjatyw mających na celu szerzenie wiedzy na temat szczepień ochronnych, ich skuteczność oraz roli jaką odgrywają w profilaktyce zdrowotnej.

Europejski Tydzień Szczepień jest również okazją do podkreślenia znaczenia osób, które w różny sposób na co dzień umożliwiają i wspierają szczepienia. Należy tu wymienić min. naukowców, którzy opracowują bezpieczne i skuteczne szczepionki, pracowników ochrony zdrowia, rodziców którzy decydując się na szczepienia swoich dzieci, chronią również tych, których nie można zaszczepić oraz każdego kto poszukuje i udostępnia oparte na faktach naukowych informacje na temat szczepień.

W Polsce w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień prowadzona będzie kampania informacyjna promująca szczepienia ochronne. Informacje na powyższy temat zamieszczane będą na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych różnych instytucji, w tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Więcej informacji nt. szczepień:

https://szczepienia.pzh.gov.pl/

https://www.ioz.org.pl/dobre-praktyki-w-szczepieniach

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka