Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności

Treść strony

Stypendia sportowe

Na podstawie art. 31 ustawy o sporcie jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

            Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

            Stypendia mają na celu wspieranie rozwoju osób fizycznych szczególnie uzdolnionych sportowo i podnoszenie poziomu sportowego. Mobilizują zawodników do utrzymywania wysokiej formy i ciągłego rozwoju w swojej dyscyplinie. Perspektywa ich otrzymania przez zawodników pomnaża szanse ich dotarcia na poziom krajowy, a nawet międzynarodowy. Powiązane z nimi nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe umożliwiają dodatkowe docenienie wysokich osiągnięć sportowców, których dokonania wykraczają poza standardowy rozwój zawodnika. Stypendia przyznawane będą, jako uhonorowanie wyników sportowych osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

            Stypendium jest wyróżnieniem za prezentowany przez zawodnika poziom sportowy, osiągnięcia w danej dyscyplinie sportu, reprezentowanie i promowanie Gminy Wielka Nieszawka.

            Środki finansowe na powyższe zadanie będą corocznie zabezpieczane w budżecie Gminy.

W załącznikach:

  • Uchwała Nr XXXII/180/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2021 r.
    w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.
  • Wniosek o przyznanie stypendium sportowego/nagrody/wyróżnienia1 Wójta Gminy Wielka Nieszawka
    zgodnie z Uchwałą nr XXXII/180/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.
  • Klauzula RODO gminne stypendia sportowe

 

 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka