Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności

Treść strony

Przypominamy o stypendiach sportowych

Szanowni Mieszkańcy,
 
Przypominamy o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych.
 
W naszej gminie mamy dwie uchwały, które dają sportowcom możliwość ubiegania się o przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Zarówno dzieciom, jak i dorosłym.
 
  • W przypadku Uchwały NR XXXII/180/2021 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,
wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w terminie do 28 lutego danego roku kalendarzowego, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok, złożenia wniosku.
Złożone wnioski podlegają rozpatrzeniu do końca marca roku, w którym świadczenia są wypłacane.
Treść uchwały, wniosek oraz RODO:
 
  • Stypendia sportowe dla uzdolnionych uczniów:
Stypendium sportowe Gminy Wielka Nieszawka ma na celu wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, jest wyróżnieniem indywidualnym, za prezentowany przez zawodnika poziom sportowy, osiągnięcia w danej dyscyplinie sportu, reprezentowanie i promowanie Gminy Wielka Nieszawka.
UCHWAŁA NR XXXIII/187/2021 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA
z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych sportowo uczniów z terenu Gminy Wielka
Nieszawka.
Ustala się następujące terminy składania wniosków (stypendia dla uczniów):
1) od 1 do 31 stycznia danego roku w zakresie stypendiów sportowych uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium
2) w zakresie stypendiów celowych:
a) od 15 listopada do 15 grudnia w celu przygotowania do zawodów i zawodów odbywających się w I półroczu roku następnego;
b) od 15 maja do 15 czerwca w celu przygotowania do zawodów odbywających się w II półroczu danego roku;
3) nie później niż 30 dni od osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego w zakresie nagród.
Treść uchwały, wniosek oraz RODO:
 
Zachęcamy osoby osiągające szczególne wyniki sportowe do składania wniosków.
 
Z poważaniem,
 
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
Krzysztof Czarnecki

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka