Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Budżet partycypacyjny

Treść strony

Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Wójt Gminy Wielka Nieszawka informuje, że w wyniku zakończenia procedury budżetu partycypacyjnego na 2019 rok na podstawie uchwały nr XXXVIII/196/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2019 do realizacji przyjęte zostały następujące zadania:

Informacja o sposobie głosowania

Przedmiotem głosowania są projekty zadań zgłoszone przez mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019. Głosowanie na podane poniżej projekty prowadzone będzie na terenie Gminy Wielka Nieszawka w dniach od 20 września do 10 października 2018 r.

Wykaz złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 r.

Wykaz złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 r.

Wykaz punktów w których będzie można głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego

Wykaz punktów w których będzie można głosować na projekty w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 r.

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK

Realizacja budżetu obywatelskiego obejmuje następujące etapy: 1. zgłaszanie propozycji projektów – do 31 lipca 2018 r. 2. weryfikacja i opiniowanie formalno-prawne i merytoryczne zgłoszonych projektów oraz wybór projektów pod głosowanie – do dnia 10 września 2018 r. 3. głosowanie mieszkańców na projekty – od dnia 20 września 2018 r. do dnia 10 października 2018 r. 4. ogłoszenie listy projektów do realizacji – do dnia 20 października 2018 r.

Informacja Wójta Gminy Wielka Nieszawka

Uprzejmie informuję, że zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/196/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego w gminie Wielka Nieszawka na rok 2019 na realizację budżetu obywatelskiego przeznaczona została kwota 160.000,00 złotych

Uchwała w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego na 2019 rok

Na XXXVIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 28 lutego 2018 r. została podjęta uchwała w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego na rok 2019

WYNIKI GŁOSOWANIA BUDŻET PARTYCYPACYJNY NA 2018 ROK

Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2017 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu dla budżetu partycypacyjnego w roku 2018 podajemy listę projektów, ze wskazaniem liczby głosów, jaką każdy z nich zdobył w wyniku przeprowadzonego głosowania.

Głosowanie - przypomnienie

Przypominamy, że w terminie od 31 sierpnia 2017 do 14 września 2017 r. (włącznie) odbywa się głosowanie na projekty budżetu partycypacyjnego

WYKAZ PROPOZYCJI PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA ZGŁOSZONYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Głosowanie na podane projekty prowadzone będzie na terenie Gminy Wielka Nieszawka w dniach 31 sierpnia 2017 do 14 września 2017 r. Głosować można poprzez wypełnienie karty do głosowania i przekazanie jej (osobiście lub pocztą) do jednego z wyznaczonych punktów

Projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnrgo

Zgodnie z regulaminem budżetu partycypacyjnego podaje się do wiadomości listę projektów złożonych do budżetu partycypacyjnego na 2018 rok

Harmonogram i wysokość środków budżet partycypacyjny w roku 2018

Wójt Gminy Zarządzeniem nr 19/2017 z dnia 16 maja 2017 r. ustalił szczegółowy harmonogram dla budżetu partycypacyjnego w roku 2018. Wysokość środków przeznaczonych do wydatkowania w roku 2018 wynosi 350.000,00 zł

Budżet partycypacyjny na 2018 rok

Wójt Gminy Wielka Nieszawka podaje do wiadomości mieszkańców harmonogram czynności związanych z realizacją uchwały nr XXVI/137/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie budżetu partycypacyjnego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2018

Budżet partycypacyjny na 2017 - wyniki

Wójt Gminy Wielka Nieszawka informuje, że w wyniku zakończenia procedury budżetu partycypacyjnego na 2017 rok na podstawie uchwały nr XV/76/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu partycypacyjnego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2017 do realizacji przyjęte zostały następujące zadania:

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka