Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Organizacje pozarządowe

Treść strony

Zapraszam do konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka  z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” którego projekt został zamieszczony w załączeniu. Projekt jest również dostępny w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce  w godzinach pracy Urzędu.

Po zapoznaniu się z projektem Programu organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), które działają na terenie Gminy Wielka Nieszawka mogą zgłaszać uwagi do ww. Programu.

Uwagi można zgłaszać:

 -  na piśmie na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, lub

 - za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wielkanieszawka.pl , lub

 -  dostarczyć osobiście w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.

Uwagi można zgłaszać do dnia 13 listopada 2017 r. Uwagi, które wpłyną po tej dacie nie będą uwzględnione.

 Wójt Gminy

 (-) Kazimierz Kaczmarek 

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax .56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 8:00 - 16:00

Stopka