Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Nagrody i wyróżnienia

Treść strony

Gmina Wielka Nieszawka na 17 miejscu w kraju

XIII edycja Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego za rok 2015 jest okazją do satysfakcji z działań samorządu Gminy Wielka Nieszawka. Ranking został przygotowany wspólnie przez  Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP. Podsumowanie i omówienie wyników odbyło się w dniu 14 listopada 2016 roku na konferencji naukowej  pt. „Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego 2016” w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ranking przygotowany został w podziale na 4 grupy: gminy wiejskie, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Autorem rankingu  jest prof. nzw. dr hab. inż. Eugeniusz Sobczak z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Gmina Wielka Nieszawka zajęła wysokie 17 miejsce na sklasyfikowane 1563 gminy wiejskie!  Przeprowadzone badania  są analizą rozwoju samorządów na terenie kraju oraz oceną i promocją zrównoważonego rozwoju JST w świetle Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Metoda wyjaśnia poziom rozwoju samorządów w trzech podstawowych obszarach: społecznym, gospodarczym oraz ochronie środowiska naturalnego, przy uwzględnieniu  15 zmiennych dla gmin:

 1.  Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita
 2.  Wydatki na transport i łączność per capita
 3.  Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych
 4.  Udział wydatków na transport i łączność
 5.  Odsetek dochodów własnych w budżecie
 6.  Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców
 7.  Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców
 8.  Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców
 9.  Napływ ludności na 1000 mieszkańców
 10.  Odpływ mieszkańców na 1000 mieszkańców
 11.  Liczba absolwentów szkół wyższych na 1000 mieszkańców
 12.  Procent  radnych z wyższym wykształceniem
 13. 13.  Procent ludności objętej wodociągami
 14. 14.  Procent ludności objętej kanalizacją ścieków komunalnych
 15. 15.  Procent ludności objętej oczyszczalnią ścieków

Podkreślenia wymaga fakt, iż badania oparte są na danych z Głównego Urzędu Statystycznego, a kolejność gmin w poszczególnych edycjach daje gwarancję niezależności i rzetelności rankingu. Przypomnijmy, że Gmina Wielka Nieszawka  w poprzednich edycjach konkursu zajmowała miejsca w pierwszej dwudziestce w kraju (np. w  zeszłorocznej edycji znalazła się na 19 miejscu, za rok 2011 na miejscu 18-tym, a  za rok 2012 na miejscu 10-tym).

wstecz

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka