Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Szkoły

Treść strony

"Półkolonie zimowe 2021" w Gminie Wielka Nieszawka

Półkolonie zimowe 2021 dla uczniów klas I - IV ze szkół podstawowych na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

Zajęcia będą odbywały się w dwóch szkołach, osobno dla dzieci z każdej szkoły.
Dwa turnusy:
 • I turnus: 4 - 5, 7 - 8 stycznia 2021 roku: odpłatność rodzica 160 złotych;
 • II turnus: 11- 15 stycznia 2021 roku: odpłatność rodzica 200 złotych;
 • Półkolonie będą odbywały się w godz. 8:00 - 15:00.
 • Dziecko otrzyma trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek).
 • Zapisy do 22 grudnia 2020 r. poprzez dziennik elektroniczny
 • lub telefon do szkoły, w której dziecko jest uczniem.
 • Odpłatność uiszcza rodzic na konto szkoły do 30 grudnia 2020 r.
 • W programie: zajęcia plastyczne, sportowe, robotyka, bajka dla uczniów, zabawy na świeżym powietrzu (teren przy szkole).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Rozporządzenie wchodzi w życie 22 grudnia 2020 r.
 • W czasie tegorocznych ferii zimowych będzie możliwość organizacji półkolonii jedynie dla uczniów klas I – IV szkoły podstawowej oraz obozów szkoleniowych tylko dla uczniów ze szkół mistrzostwa sportowego, a także oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.
 • Zgodnie z zapowiedziami, w tym roku szkolnym, ferie odbędą się dla wszystkich uczniów w jednym terminie od 4 do 17 stycznia 2021 r. Z uwagi na sytuację epidemiczną rekomendujemy, aby w czasie zimowego wypoczynku uczniowie pozostali blisko swoich rodzinnych miejscowości. Chodzi o to, aby nie powodować zwiększonej mobilności i tym samym zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 • Zajęcia w trakcie zimowego wypoczynku będą mogły być prowadzone tylko dla najmłodszych, w ścisłym reżimie sanitarnym, w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, w grupach maksymalnie do 12 uczniów. Zajęcia mogą zorganizować zarówno szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące, jak i organizacje, które na co dzień współpracowały z placówkami w tym zakresie i mają odpowiednie doświadczenie, np. organizacje pozarządowe. Należy pamiętać o tym, że taki wypoczynek musi być zgłoszony do bazy prowadzonej przez MEN wypoczynek.men.gov.pl
 • Możliwe będzie też organizowanie obozów szkoleniowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe lub art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

wstecz

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka