Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Informacje oświatowe

Treść strony

Plan sieci szkół przyjęty

W związku ze zmianami w zakresie reorganizacji systemu szkolnictwa (m.in. likwidacja gimnazjów, przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe), wprowadzonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę − Prawo oświatowe Rada Gminy Wielka Nieszawka podjęła w dn. 25 stycznia 2017 r. uchwałę nr XXV/134/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą − Prawo Oświatowe.

Podjęta uchwała została przekazana Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty i związkom zawodowym w celu jej zaopiniowania. Kurator Oświaty i związki zawodowe: Związek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w Toruniu  zaopiniowały uchwałę pozytywnie.

Rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty i uwzględnieniu uwag zawartych w przedmiotowej opinii  w dn. dnia 31 marca 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Od 1 września 2017 r. szkoły podstawowe na terenie gminy staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Uczniowie obecnych klas szóstych w nowym roku szkolnym staną się uczniami klasy siódmej.  Klasy gimnazjalne obecnego gimnazjum w Cierpicach zostaną włączone do szkoły podstawowej w Cierpicach.  

Uchwała Rady Gminy w sprawie sieci szkół

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka