Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Informacje oświatowe

Treść strony

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację wychowania przedszkolnego

OGŁOSZENIE

o wyborze oferty na realizację zadania publicznego

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie przedszkolu niepublicznemu realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Nieszawka, realizacji prawa do wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018”  została złożona jedna oferta:

Hanna Jaskułowska Przedszkole Niepubliczne „Leśny Ludek” w Małej Nieszawce, ul. Leśna 1.

Wyżej wymieniona oferta przedszkola została wybrana, ponieważ spełnia wymogi formalne i merytoryczne konkursu oraz gwarantuje wysoką jakość realizacji zadania publicznego, które Gmina Wielka Nieszawka zamierza powierzyć przedszkolu.

Zaproponowana kwota za zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Wielka Nieszawka, realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, w niepublicznym przedszkolu – 700 zł miesięcznie za 1 dziecko.

Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax .56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 8:00 - 16:00

Stopka