Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Informacje oświatowe

Treść strony

Stypendia dla uzdolnionych gimnazjalistów rozdane

W dn. 29 września 2017 r. Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Kazimierz Kaczmarek po raz trzeci rozdał stypendia o charakterze motywacyjnym uzdolnionym uczniom klas III gimnazjów, zamieszkałym na terenie gminy Wielka Nieszawka. Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie na świadectwie ukończenia II klasy gimnazjum średniej ocen co najmniej 4,75 i oceny z zachowania co najmniej bardzo dobrej. W roku szkolnym 2016/2017 dziewięciu uczniów spełniło te wymogi: Arkadiusz Bielak i Julia Warchocka z Gimnazjum Akademickiego w Toruniu, Dawid Watrak z Gimnazjum nr 24 w Toruniu, Nina Dziecinniak i Agnieszka Kucharska z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 4 w Toruniu, Agnieszka Kopinke z Gimnazjum nr 34 im. Tony-ego Halika w Toruniu, Jan Pasturek, Bartosz Lamparski i Lucyna Gronowska z klasy gimnazjalnej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom Wójta Gminy Wielka Nieszawka w roku szkolnym 2017/2018 odbyła się w Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” w Wielkiej Nieszawce. W spotkaniu uczestniczyli Pan Wójt Kazimierz Kaczmarek, Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Śmiechowski, stypendyści oraz rodzice i rodzeństwo. Pan Wójt pogratulował stypendystom sukcesów szkolnych i życzył dalszych, równie owocnych osiągnięć w przyszłości. Oprócz listów gratulacyjnych uczniowie otrzymali albumy pt. „Gmina Wielka Nieszawka. Dziedzictwo natury” i drobne upominki.  

Uchwała w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Nieszawka została podjęta przez Radę Gminy Wielka Nieszawka dn. 17 września 2015 r. Jako cel programu wskazano wspieranie rozwoju uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki w nauce i chcą się nadal rozwijać.

Planowane rezultaty programu to: większe zaangażowanie uczniów w zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności, promocja uczniów uzdolnionych,  kreowanie pozytywnego wzorca dla środowiska szkolnego, wzmacnianie poczucia więzi społecznych uczniów i własnej wartości w społeczności gminy, promocja gminy poprzez sukcesy edukacyjne uczniów.

Stypendium jest przyznawane na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym w kwocie 100 zł miesięcznie.

  • Stypendia dla uzdolnionych gimnazjalistów rozdane
  • -

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka