Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Informacje oświatowe

Treść strony

 • Dofinansowanie projektu z EFS

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

W piątek, dnia 16 marca 2018 r. rusza nabór do Przedszkola w Małej Nieszawce w roku szkolnym 2018/2019.

Od dnia 1 marca 2018 r. na stronie internetowej: www.wielkanieszawka.pl w zakładce „Oświata – informacje oświatowe” będzie dostępny wniosek oraz wzory oświadczeń dotyczących: wielodzietności rodziny i samotnego wychowywania dziecka. Formularze można również pobrać w Przedszkolu w Małej Nieszawce, ul. Kręta 4.

Rekrutacja dzieci potrwa od 16 marca 2018 r. do 12 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00.

Aby dziecko wzięło udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic zobowiązany jest do:
1) wypełnienia i złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola do 12 kwietnia 2018 r.;

2) dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa we wniosku, jeżeli rodzic chce, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnienie danego kryterium.

 

Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2) niepełnosprawność kandydata;
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wójt Gminy

(-) Kazimierz Kaczmarek

wstecz

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka