Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Informacje oświatowe

Treść strony

Stypendia Wójta Gminy Wielka Nieszawka dla uzdolnionych uczniów rozdane

W dn. 24 września 2018 r. Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Kazimierz Kaczmarek po raz czwarty rozdał stypendia o charakterze motywacyjnym uzdolnionym uczniom klas III gimnazjów, zamieszkałym na terenie gminy Wielka Nieszawka. Warunkiem otrzymania stypendium było uzyskanie na świadectwie ukończenia II klasy gimnazjum średniej ocen co najmniej 4,75 i oceny z zachowania co najmniej bardzo dobrej. W roku szkolnym 2018/2019 siedemnastu uczniów spełniło te wymogi: Berenika Balcerak i Natalia Kopańska-Mizeria z Gimnazjum nr 11 im. prof. S. Banacha w Toruniu, Dominika Stupak, Agnieszka Stupak, Urszula Stupak, Michał Bogacki, Julia Sowińska, Julia Silkowska, Michał Gołaszewski, Barbara Strupczewska i Magdalena Sobecka, uczniowie klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach, Julia Domeracka z Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu, Weronika Mazurek  z Gimnazjum nr 24 im. Szarych Szeregów w Toruniu, Wiktor Kulesza ze Społecznego Ogólnokształcącego Liceum Językowego GEM z klasami gimnazjalnymi w  Toruniu, Julia Nowicka z Gimnazjum nr 14 w Toruniu, Karol Nornicki z Gimnazjum nr 10 w Toruniu, Maciej Węgliński z Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru w Toruniu.

Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom Wójta Gminy Wielka Nieszawka w roku szkolnym 2018/2019 odbyła się w Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” w Wielkiej Nieszawce. W spotkaniu uczestniczyli Pan Wójt Kazimierz Kaczmarek, Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Śmiechowski, stypendyści oraz ich rodzice i rodzeństwo. Pan Wójt pogratulował stypendystom sukcesów szkolnych i życzył dalszych, równie owocnych osiągnięć w przyszłości. Oprócz listów gratulacyjnych uczniowie otrzymali drobne upominki.  

Stypendium jest przyznawane na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym w kwocie 100 zł miesięcznie.

  • Uroczystość wręczenia stypendiów motywacyjnych
  • Uroczystość wręczenia stypendiów
  • Uroczystość wręczenia stypendiów
  • Uroczyste wręczenie stypendiów
  • Uroczyste wręcznie stypendiów

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka