Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności

Treść strony

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

W związku z przystąpieniem Gminny Wielka Nieszawka do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego i otrzymaniem na ten cel kwoty łącznej 67.626 zł., Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce informuje o możliwości składania wniosku do udziału w w/w Programie.
 
Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).
 
Asystent pomoże:
• w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe),
• w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
• w załatwianiu spraw urzędowych,
• w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.
 
Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.
Przewidywana liczba uczestników Programu to 2 osoby dorosłe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z Programu, proszone są o dostarczenie wypełnionej przez siebie KARTY ZGŁOSZENIA
(zał. nr oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
 
W powyższej sprawie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 14, 87-165 Cierpice, tel. 56 622-08-28, 663-384-954 gops@wielkanieszawka.pl 
 
Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie:
  • MPRIPS godło i flaga

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

  • poniedziałek: 7:00-15:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 7:00-15:00
  • czwartek: 7:00-15:00
  • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka