Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności

Treść strony

Projekt: „Nowa jakość na Kujawsko-Pomorskim rynku pracy”

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu: ,,Nowa jakość pracy na kujawsko-pomorskim rynku pracy”. Do projektu zapraszamy osoby powyżej 29 roku  życia (72 Kobiety i 48 Mężczyzn) zamieszkujące woj. kujawsko-pomorskie

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

  1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD,
  2. Pośrednictwo pracy,
  3. Szkolenia zawodowe i kursy

Projekt jest realizowany w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Dzialanie: RPKP.08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt zapewnia preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Główny cel:
Głównym celem projektu ,,Nowa jakość pracy na kujawsko-pomorskim rynku pracy” jest poprawa sytuacji zawodowej 120 osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących powyżej 29 roku życia osiągnięta dzięki ich uczestnictwu we wsparciu zakładającym doradztwo zawodowe wraz z IPD, szkolenia kursy oraz pośrednictwo

Wszelkie informacje dostępne nad numerem tel. 694-980-368 oraz w biurze projektu: ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534-73-37 e-mail: torun@euro-konsult.pl

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.euro-konsult.pl/szkolenia/woj-kujawsko-pomorskie/385-nowa-jakosc-na-kujawsko-pomorskim-rynku-pracy-woj-kujawsko-pomorskie.html

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka