Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Harmonogram wywozu odpadów

Treść strony

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych w 2020 roku

Gmina Wielka Nieszawka
1. Odpady: metale i tworzywo sztuczne, papier i szkło - system workowy
Worki żółte, niebieskie i zielone dostarczane będą każdorazowo podczas zbiórki w ilości równej wystawionym, zapełnionym do odbioru.
Częstotliwość: 1 raz na miesiąc.
Terminy odbioru worków z odpadami metale i tworzywa sztuczne w kolorze żółtym, papier w kolorze niebieskim odbywają się:
Miejscowość:
Cierpice, Dybowo, Chorągiewka, Wielka Nieszawka – ulica Szkolna
Termin odbioru:
07.01;  04.02;  03.03;  07.04;  05.05;  02.06;  07.07;  04.08;  01.09;  06.10;  03.11;  01.12.
Miejscowość:
Wielka Nieszawka, Mała Nieszawka - ulice: Kolorowa, Bydgoska, Lisia, Krańcowa, Sportowa, Prosta, Bukowa, Gajowa, Liliowa, Leśna, Wiązowa, Olszynowa, Czeremchowa, Wodociągowa (od Bydgoskiej do torów)
Termin odbioru:
14.01;  11.02;  10.03;  15.04;  12.05;  09.06;  14.07;  11.08;  08.09;  13.10;  10.11;  08.12.
/w kwietniu w związku ze świętem 14.04 przesunięcie na 15.04/
Miejscowość:
Mała Nieszawka - pozostałe ulice
Termin odbioru:
21.01;  18.02;  17.03;  21.04;  19.05; 16.06;  21.07;  18.08;  15.09;  20.10;  17.11;  15.12.
Miejscowość:
Brzoza
Termin odbioru:
21.01;  18.02;  17.03;  21.04;  19.05; 16.06;  21.07;  18.08;  15.09;  20.10;  17.11;  15.12

Terminy odbioru worków ze szkłem w kolorze zielonym odbywają się:
Miejscowość:
Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka, Cierpice, Dybowo, Chorągiewka, Kąkol
Termin odbioru:
28.01;  25.02;  31.03;  28.04;  26.05;  30.06;  28.07;  25.08;  29.09;  27.10;  24.11;  29.12.
Miejscowość:
Brzoza
Termin odbioru:
28.01;  25.02;  31.03;  28.04;  26.05;  30.06;  28.07;  25.08;  29.09;  27.10;  24.11;  29.12.

2. Bioodpady - pojemniki

Terminy odbioru bioodpadów:
Miejscowość:
Cierpice, Brzoza, Kąkol, Dybowo, Wielka Nieszawka – od ul. przemysłowej
Termin odbioru:
13.01;  03.02;  02.11;  16.11;  07.12.
marzec- październik: każdy poniedziałek miesiąca /w kwietniu w związku ze świętem  13.04 przesunięcie na 14.04/
Miejscowość:
Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka – do ul. Przemysłowej
Termin odbioru:
20.01;  10.02;  09.11;  23.11;  14.12
marzec- październik: każdy poniedziałek miesiąca /w kwietniu w związku ze świętem 13.04 – przesunięcie na 14.04/

Mycie pojemników bio: 1,8,15,22 czerwca.
 

Mobilny punkt zbierania odpadów: odbiór od właścicieli nieruchomości, następujących odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony.
Terminy odbiorów należy ustalać w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Wielka Nieszawka, Toruńska 12, przy oczyszczalni ścieków. Czynny: od pn - pt w godz. 8:00-14:00 każda ostatnia sobota miesiąca w godz. 8:00-14:00. Przyjmuje: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble, środki chemiczne, baterie i akumulatory, odpady poremontowe, odpady zielone, igły i strzykawki tj. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, odpady niebezpieczne tj. posiadające status odpadów komunalnych. Wszelkie informacje o pracy PSZOK udzielane są w Urzędzie Gminy w Wielkiej  Nieszawce.

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka