Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Harmonogram wywozu odpadów

Treść strony

Harmonogram odbierania w 2020 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  2/2020 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 07.01.2020r.

§ 1. Harmonogram określa terminy odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych dla odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych, stanowiący Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)*
§ 2. Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi polegające na odbiorze od właścicieli nieruchomości, następujących odpadów:

  1. meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie częściej niż raz na kwartał;
  2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – nie częściej niż raz w miesiącu.

§ 3. Terminy  odbioru odpadów komunalnych

1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe:

  1. Mała Nieszawka – 23.03.2020 r.; 22.06.2020 r.; 21.09.2020 r.; 14.12.2020 r.
  2. Wielka Nieszawka – 24.03.2020 r.; 23.06.2020 r.; 22.09.2020 r.; 15.12.2020 r.
  3. Cierpice – 25.03.2020 r.; 24.06.2020 r.; 23.09.2020 r.; 16.12.2020 r.
  4. Brzoza – 26.03.2020 r.; 25.06.2020 r.; 24.09.2020 r.; 17.12.2020 r.

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca     z zastrzeżeniem, że w styczniu odpady te zostaną odebrane 13.01.2020 r.

* § 1 ust.4 uchwały nr XXXIV/167/2017 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 3921 i z 2018 r. poz. 4156 )

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka