Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Harmonogram wywozu odpadów

Treść strony

Harmonogram odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych w 2021 roku

Harmonogram określa terminy odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych dla odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych, stanowiący Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 • Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi polegające na odbiorze od właścicieli nieruchomości, następujących odpadów:
- meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie częściej niż raz na kwartał;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – nie częściej niż raz w miesiącu.
 • Mała Nieszawka – 22.03.2021 r.; 21.06.2021 r.; 20.09.2021 r.; 13.12.2021 r.
 • Wielka Nieszawka – 23.03.2021 r.; 22.06.2021 r.; 21.09.2021 r.; 14.12.2021 r.
 • Cierpice – 24.03.2021 r.; 23.06.2021 r.; 22.09.2021 r.; 15.12.2021 r.
 • Brzoza – 25.03.2021 r.; 24.06.2021 r.; 23.09.2021 r.; 16.12.2021 r.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca z zastrzeżeniem, że w styczniu odpady te zostaną odebrane 11.01.2021 r. w kwietniu 12.04.2021 r. w maju 10.05.2021 r. w listopadzie 08.11.2021 r.

Właściciel nieruchomości zgłasza konieczność odbioru ww. odpadów do Referatu Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami, w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed planowanym odbiorem odpadów.

wstecz

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

 • poniedziałek: 7:00-15:00
 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 7:00-15:00
 • czwartek: 7:00-15:00
 • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka