Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2017

Treść strony

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.
Dotacja może być przeznaczone m.in. na:
1) Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych
do prowadzonej działalności;
2) Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania
i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;
3) Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.
To już kolejna w tym roku dotacja i nabór wniosków na przetwórstwo produktów
rolnych. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie
rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.


Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie
http://Dofinansowaniedlafirm.pl w artykule Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Ogłoszenie o braku wody

                                                                                                                                        Wielka Nieszawka, 14 lipca 2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

BRAK  WODY

 

Z powodu włączania do gminnej sieci wod-kan nowo budowanego przedszkola nastąpi przerwa w dostawie wody dla Małej Nieszawki w dniach  od 17.07.2017 r.(poniedziałek) od godz. 2200 do dnia 18.07.2017 r.(wtorek) godz. 400.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wójt

(-) Kazimierz Kaczmarek

Bezzwrotna dotacja na założenie własnej działalności

Szanowni Państwo,

Firma Kompass Consulting realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dwa projekty adresowane do osób powyżej 29 r.ż. biernych zawodowo lub bezrobotnych:

1.       Adresowany zarówno do mężczyzn, jak i kobiet projekt PRZEDSIĘBIORCY NA START! Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia (nr projektu: RPKP.08.03.00-04-0012/16)

2.       Adresowany wyłącznie do kobiet projekt BIZNESWOMAN TO TY! Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia kobiet powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia (nr projektu: RPKP.08.03.00-04-0017/16)

W projekcie „PRZEDSIĘBIORCY NA START!” osoby zainteresowane muszą ponadto należeć przynajmniej do jednej z poniższych kategorii:

       osoby powyżej 50 roku życia,

       kobiety,

       osoby z niepełnosprawnościami

       osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy ponad 12 m-cy)

       osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie)

 

Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości  i samozatrudnienia w regionie

W obydwu projektach uczestnicy mogą otrzymać bezzwrotną dotację (22600 zł) na założenie własnej działalności gospodarczej oraz różne rodzaje wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego:

 1. Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz indywidualny plan działania (2h/os)

 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej:

v  indywidualne poradnictwo biznesowe (4h/os)

v  indywidualne poradnictwo psychologiczne (3 h/os)

v  szkolenia ABC  przedsiębiorczości i tworzenie biznesplanu (24h)

 1. Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (39 os.)

 2. Wsparcie pomostowe:

v  wsparcie finansowe (6 m-cy x ok. 1300 pln)

v  wsparcie szkoleniowo-doradcze

v  poradnictwo specjalistyczne (prawne, księgowe) (3 porady/os)

v  specjalistyczne szkolenia-kursy (3 grupy x 2 szkolenia)

v  asystentura-mentoring (ok. 10 h/os)

 

       W projekcie 80% miejsc zostało zarezerwowanych dla osób z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia tj. m.in.: włocławski, lipnowski, radziejowski, sępoleński, aleksandrowski, chełmiński, inowrocławski, wąbrzeski, nakielski, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, żniński, tucholski, m. Włocławek, mogileński, rypiński, toruński, m. Grudziądz.

 

Będziemy wdzięczni za przekazanie tychże informacji osobom, które korzystają ze wsparcia Państwa instytucji. Być może wśród nich znajdują się kobiety i mężczyźni zainteresowane/i udziałem w naszych projektach.

Jeśli uznaliby Państwo, że informacja przez nas przesłana nadaje się do zamieszczenia na stronie WWW Państwa instytucji lub przekazania wójtom/sołtysom będziemy wdzięczni za jej upowszechnienie.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji – dane kontaktowe w stopce pisma.

Wszystkie informacje o udziale:

Janusz Kaźmierczak – kierownik projektów

tel: 500 109 881

mail: bizneswomantoty-k-p@kompass-consulting.pl ; przedsiębiorcynastart-k-p@kompass-consulting.pl

WWW: www.bizneswoman.kompass-consulting.pl ; www.przedsiebiorcy.kompass-consulting.pl

 

Z wyrazami szacunku

Janusz Kaźmierczak

/-/

kierownik projektów

Biuro projektów „BIZNESWOMAN TO TY” oraz „PRZEDSIĘBIORCY NA START”

87-100 Toruń,  ul. Przedzamcze 8, Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości KPFP w Toruniu

tel: 500 109 881

mail: bizneswomantoty-k-p@kompass-consulting.pl ; przedsiębiorcynastart-k-p@kompass-consulting.pl

WWW: www.bizneswoman.kompass-consulting.pl ; www.przedsiebiorcy.kompass-consulting.pl

Festiwal Wisły

Termin: 12 - 15 sierpnia 2017
Miejsce: Wisła na odcinku od Włocławka do Torunia
Festiwalowe miasta: Włocławek (12 sierpnia), Ciechocinek (13 sierpnia), Toruń (14-15 sierpnia)

Cztery dni z Królową Polskich Rzek. Tradycja, przygoda, zabawa, koncerty, pokaz rzemiosła i bogactwa smaków. Włocławek, Bobrowniki, Nieszawa, Ciechocinek, Toruń... Jeden z najbardziej malowniczych odcinków Wisły. Wyspy z ostojami dzikiej przyrody, malownicze ruiny średniowiecznych zamków, tajemnicze wraki, tętniące nadwiślańską tradycją i kulturą miasta oraz urocze wsie związane od wieków z tą wyjątkową rzeką. 

To niegdyś w tym rejonie Wisłę przecinał Szlak Bursztynowy. Wieki później na tym odcinku rzeki  przebiegała granica z Prusami, a później z państwem Zakonu krzyżackiego. Po długiej wojnie z Krzyżakami podpisano tu w 1466 roku II pokój toruński otwierający wolny flis na Wiśle. W 1920 r. Królowa była w tym rejonie bohatersko broniona przed bolszewikami. Dziś ten odcinek rzeki też jest strategiczny, za sprawą planów budowy kolejnej zapory, która może zdecydować o dalszym losie Wisły.

Dlatego Festiwal Wisły, organizowany w Roku Rzeki Wisły 2017, zaprasza właśnie na odcinek od Włocławka do Torunia, między 675 a 735 kilometr rzeki. Warto poznać bliżej ten fragment Królowej spływając nim w trakcie Festiwalu.

Festiwal Wisły to okazja do spotkania z tą magiczną rzeką, z tradycją nadrzeczną, z ludźmi, którzy rekonstruują dawne drewniane jednostki - większe szkuty, galary i baty, którymi kiedyś spławiano Wisłą towary, a także mniejsze łodzie służące głównie do połowu ryb, czyli zwinne lejtaki i miejscowe nieszawki. Te ostatnie, o charakterystycznie zadartych dziobach, są symbolem pływania po tutejszym odcinku Dolnej Wisły. Popłynąć Nieszawką na żaglu w górę rzeki, szukając krętej trasy między przykosami, to zrozumieć Wisłę. 

Podczas Festiwalu Wisły zaprezentują się też ze swoimi jednostkami żeglarze z Francji, znawcy Loary, nad którą, w Orleanie, odbywa się największy festiwal rzeczny w Europie - Festiwal Loary.
Będą też rzemieślnicy wyrabiający sieci, beczki, liny i oczywiście łodzie. W tym charakterystyczne, długie, topolowe dłubanki. Zagrają renomowane zespoły szantowe, wystąpią artyści, odbędą się liczne pokazy. 

Festiwal Wisły to także prezentacja nadwiślańskich smaków. (I to nie tylko z tego odcinka rzeki). Od nalewek, po tradycyjny chleb, sery, powidła, przetwory i wszelakie mięsne przysmaki. W trakcie Festiwalu rozegrany zostanie Turniej Nadwiślańskich Smaków o tytuł Nadwiślańskiego Smaku 2017. O jego wyborze współdecydować będą wszyscy goście i uczestnicy Festiwalu. 

Festiwal Wisły 2017 będzie wyjątkowym wydarzeniem, które ożywi na cztery dni Królową Polskich Rzek pomiędzy Włocławkiem i Toruniem. Odcinek Wisły objęty działaniami festiwalowymi wypełni się spływającymi łodziami i zostanie nasycony wieloma atrakcjami związanymi z historią i kulturą pełną zwyczajów, dźwięków i smaków, których na Festiwalu nie zabraknie.
Festiwal Wisły 2017 zaprasza tych, którym Wisła jest droga. W Roku Rzeki Wisły uczcijmy ją wspólnie. 

Więcej informacji na stronie Festiwalu

http://www.festiwalwisly.pl/

 

 

 • Festiwal Wisły 2017

Środki na rozpoczęcie działalności lub rozwój firmy

Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" zaprasza mieszkańców gmin Obrowo, Wielka Nieszawka i Lubicz zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub rozwój firmy na Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w zakresie zasad opracowywania wniosków na podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.
Szkolenie odbędzie się 17.07.2017r. w Lubiczu Dolnym (Urząd Gminy Lubicz, sala 4) w godz. 13.00 – 17.00. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu) na adres e-mail: biuro@podgrodzietorunskie.pl lub telefonicznie: 605 786 466.

Zaproszenie na ognisko

Sołtysi Wielkiej Nieszawki oraz Cierpic zapraszają mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka na ognisko integracyjne w sobotę 15 lipca 2017 r. na Dybowie, domek nad Zielonką.

Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, uczestnictwo w ognisku tylko dla osób zapisanych. Zapisy u sołtysów do dnia 12 lipca 2017 r.

ZAPROSZENIE

 

 • Zaproszenie na ognisko

GMINNE WAKACJE

Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Kazimierz Kaczmarek zaprasza dzieci i młodzież do udziału

w bezpłatnych formach aktywności - zajęcia będą się odbywały na boisku Orlik

oraz w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Od 12 lipca boisko Orlik (od poniedziałku do piątku) będzie czynne dla dzieci  i młodzieży w godz. 14:00- 21:00

Oferta zajęciowa dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce:

 • 3.07.2017r.  (poniedziałek)

- 14:00- 19:00- wakacyjny blok dla dzieci: gry i zabawy stolikowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne od lat 7, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” itp.

- 19:00- 20:00- gry komputerowe dla młodzieży

 • 4.07.2017r. (wtorek)

- 14:00- 19:00- wakacyjny blok dla dzieci: gry i zabawy stolikowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne od lat 7, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” itp.

- 19:00- 20:00- gry komputerowe dla młodzieży

 • 5.07.2017r.  (środa)

- 14:00- 19:00- wakacyjny blok dla dzieci: gry i zabawy stolikowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne od lat 7, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” itp.

- 19:00- 20:00- gry komputerowe dla młodzieży

 • 6.07.2017r.  (czwartek)

- 14:00- 19:00- wakacyjny blok dla dzieci: gry i zabawy stolikowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne od lat 7, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” itp.

- 19:00- 20:00- gry komputerowe dla młodzieży

 • 07.07.2017r.  (piątek)

- 14:00- 19:00- wakacyjny blok dla dzieci: gry i zabawy stolikowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne od lat 7, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” itp.

- 19:00- 20:00- gry komputerowe dla młodzieży

10.07.2017r.  (poniedziałek)

- 14:00- 19:00- wakacyjny blok dla dzieci: gry i zabawy stolikowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne od lat 7, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” itp.

- 19:00- 20:00- gry komputerowe dla młodzieży

11.07.2017r. (wtorek)

- 14:00- 19:00- wakacyjny blok dla dzieci od lat 7: gry i zabawy stolikowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne , zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” itp.

- 19:00- 20:00- gry komputerowe dla młodzieży

12.07.2017r. (środa)

- 14:00- 19:00- wakacyjny blok dla dzieci od lat 7: gry i zabawy stolikowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” itp.

- 19:00- 20:00- gry komputerowe dla młodzieży

13.07.2017r. (czwartek)

- 14:00- 19:00- wakacyjny blok dla dzieci od lat 7: gry i zabawy stolikowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne , zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” itp.

- 19:00- 20:00- gry komputerowe dla młodzieży

14.07.2017r. (piątek)

- 14:00- 19:00- wakacyjny blok dla dzieci od lat 7: gry i zabawy stolikowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” itp.

- 19:00- 20:00- gry komputerowe dla młodzieży

 

17.07.2017r. (poniedziałek)

- 14:00- 19:00- wakacyjny blok dla dzieci: gry i zabawy stolikowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne od lat 7, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” itp.

- 19:00- 20:00- gry komputerowe dla młodzieży

18.07.2017r. (wtorek)

- 14:00- 19:00- wakacyjny blok dla dzieci: gry i zabawy stolikowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” itp. (zajęcia dla dzieci od lat 7)

- 19:00- 20:00- gry komputerowe dla młodzieży

19.07.2017r. (środa)

- 14:00- 19:00- wakacyjny blok dla dzieci: gry i zabawy stolikowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” itp.(zajęcia dla dzieci od lat 7)

- 19:00- 20:00- gry komputerowe dla młodzieży

20.07.2017r. (czwartek)

- 14:00- 19:00- wakacyjny blok dla dzieci: gry i zabawy stolikowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne od lat 7, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” itp.(zajęcia dla dzieci od lat 7)

- 19:00- 20:00- gry komputerowe dla młodzieży

24.07.2017r. (poniedziałek)

- 14:00- 19:00- wakacyjny blok dla dzieci od lat 7: gry i zabawy stolikowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne , zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” itp.

- 19:00- 20:00- gry komputerowe dla młodzieży

25.07.2017r. (wtorek)

- 14:00- 19:00- wakacyjny blok dla dzieci od lat 7: gry i zabawy stolikowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne , zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” itp.

- 19:00- 20:00- gry komputerowe dla młodzieży

26.07.2017r. (środa)

- 14:00- 19:00- wakacyjny blok dla dzieci od lat 7: gry i zabawy stolikowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne , zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” itp.

- 19:00- 20:00- gry komputerowe dla młodzieży

27.07.2017r. (czwartek)

- 14:00- 19:00- wakacyjny blok dla dzieci od lat 7: gry i zabawy stolikowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne , zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” itp.

28.07.2017r. (piątek)

- 14:00- 19:00- wakacyjny blok dla dzieci od lat 7: gry i zabawy stolikowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne , zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” itp.

- 19:00- 20:00- gry komputerowe dla młodzieży

 

 

 

I miejsce dla "Leśnej Krainy"

W ramach Dni Włocławka w dn. 25 czerwca 2017 r. we Włocławku odbył się III Włocławski Festiwal Sztuki Wokalnej Seniorów, w którym udział wziął zespół "Leśna Kraina", zdobywając I miejsce.   

 • I miejsce dla "Leśnej Krainy"

Relacja z II Przeglądu Twórczości Artystycznej Klubów Seniora "Po ten kwiat paproci"

 W dn. 24 czerwca 2017r.  na terenie Gminy Wielka Nieszawka na placu przy boisku Orlik odbył się II  Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora „Po ten kwiat paproci” Organizatorem przeglądu jest Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Kazimierz Kaczmarek. Celem przeglądu jest zaprezentowanie dorobku artystycznego, stworzenie amatorskim zespołom  możliwości konfrontacji ich twórczości artystycznej, promocja wszystkich zespołów oraz integracja i wymiana doświadczeń. Zespoły występowały  w kolejności ustalonej przez organizatora. W przeglądzie wzięło udział 17 zespołów:  „Podgórski Walczyk” z Torunia, Klub Seniora „Złota Jesień” z Grębocina, „Lubiczanie” z Lubicza, „Jutrzenka” z Czernikowa, „Lisewianie” z Lisewa, „Wrzos” z Rojewa, „Melody” z Unisławia, „Nasze Wspomnienia”   z Unisławia”, „Unisławianki” z Unisławia, duet „My” z Unisławia, „Łęgowianie” z Włocławka, „Nowalijki” z Chełmna, „Wesoła harmonia”    z Golubia- Dobrzynia, „Wrzos” z Barcina, chór „Sami Swoi” z Obrowa oraz dwa lokalne zespoły z gminy Wielka Nieszawka „Wspomnienie” i „Leśna Kraina”. Przegląd poprowadziła Pani Alina Sobecka. Zespoły zaprezentowały różnorodny repertuar: piosenki ludowe, biesiadne itp.  Panowała radosna atmosfera, uczestnicy spotkania wspólnie się bawili i śpiewali. 

Wszystkie zespoły otrzymały z rąk Sekretarz Pani  Agnieszki Gołębiowskiej oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Ireneusza Śmiechowskiego pamiątkowe dyplomy i puchary. Na koniec odbyła się zabawa taneczna z zespołem „Wrzosy Band”. Imprezie towarzyszyła sprzedaż regionalnych wypieków oraz rękodzieła, poza tym można była spróbować specjałów naszej  Restauracji Mamma Mia.

Impreza będzie miała charakter cykliczny i będzie  się odbywała zawsze w przedostatnią  sobotę czerwca.

 

 • DSC00003.JPG
 • DSC00007.JPG
 • DSC00027.JPG
 • DSC00176.JPG
 • DSC00206.JPG
 • DSC00345.JPG
 • DSC00408.JPG
 • DSC00416.JPG
 • DSC00484.JPG
 • DSC00512.JPG
 • DSC00600.JPG
 • DSC00637.JPG
 • DSC00824.JPG
 • DSC00841.JPG
 • DSC00918.JPG
 • DSC00993.JPG
 • DSC01031.JPG
 • DSC01064.JPG
 • DSC01124.JPG

Przerwa w dostawie prądu

                                                               Toruń, dnia 20.06.2017

                                      

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ           

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy

 Data

Godz.

Adres 

26.06.2017

08.00-12.00

Stacja Wielka Nieszawka 8 ul. Złota, Zielona

 

08.30-11.30

Stacja  Mała Nieszawka 8 obwód  100 linia  napowietrzna  Wielka Nieszawka ul. Toruńska od nr 112 do 142, Osikowa, Leśna

27.06.2017

07.30-11.30

Stacja  Mała Nieszawka  23 ulice Prosta, Liliowa

 

Zaproszenie na przegląd Klubów Seniora połączonego z zabawą

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza mieszkańców na II Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora pn. "Po ten kwiat paproci" połączony z zabawą, który odbędzie się w dniu 24 czerwca na placu przy boisku "Orlik" w Małej Nieszawce.

W programie występy Klubów Seniora z regionu, stoiska z przekąskami i napojami, stoiska z rękodziełem.

Przegląd rozpocznie się o godz. 10:00. Po zakończeniu przeglądu zabawa do muzyki Wrzosy Band potrwa do godz. 17:00.

 

Plakat

 • Zaproszenie na przegląd

XIII Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej p.n. "Muzyka bez granic"

XIII  Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

p.n. „Muzyka bez granic”

W dniach 08.06- 09.06.2017r.  w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce odbył się XIII Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej  i Młodzieżowej p.n. 'Muzyka bez granic'. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek. Festiwal jest imprezą o zasięgu gminnym i jej celem jest integracja oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z przedszkola, szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w dziedzinie muzyki, doskonalenie warsztatu artystycznego wykonawców, nauczycieli oraz instruktorów oraz promowanie najlepszych artystów- amatorów z terenu naszej gminy, integracja środowiska lokalnego.

Do konkursu zgłosiło się 39 solistów.

8 czerwca  w zmaganiach brali udział soliści w wieku od 3- 5 lat. Kompetentne jury w składzie: p.Maria Miłoszewicz,p. Danuta Wieprzkowska  oraz p.Lech Cieślak biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, warunki głosowe, interpretację utworu oraz kulturę sceniczną nagrodziło i wyróżniło następujące osoby:

I kategoria wiekowa- 3- 5 lat

Nagroda Główna- Stanisław Gałka

I miejsce- Maja Zawacka, Lena Wojciechowska, Jakub Bartelak

II miejsce- Lila Czerwińska, Alicja Kadukowska, Izabela Gawlikowska

III miejsce- Liliana Synik, Marysia Gensikowska, Amelia Melzer

Wyróżnienia otrzymali: Dominika Lotek, Maja Napiórkowska, Amelia Stopikowska, Alicja Gawlikowska, Kinga Krajewska, Kaja Wendrowska, Patryk Tucholski, Kaja Frączak, Filip Pacześny, Ania Sylwestrzak, Emilia Kubik

Natomiast 9 czerwca wysłuchaliśmy solistów w kategorii szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Kompetentne jury w składzie : Maria Miłoszewicz, Magdalena Deczyńska, Dominika Wyborska biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, warunki głosowe, interpretację utworu oraz kulturę sceniczną nagrodziło

i wyróżniło następujące osoby:

II kategoria wiekowa- kl. 0- III szkół podstawowych

Nagroda Główna: Igor Witalis

I miejsce-  Wiktoria Pawłowska

II miejsce- Zofia Myszkowska, Olga Wasicka

III miejsce-  Bartek Jaśkowiak, Nadia Fliege, Natalia Laszuk

Wyróżnienia otrzymali: Piotr Żbikowski, Kryspin Kaczmarek, Oliwia Domagała, Julia Janus

III kategoria wiekowa- kl. IV- VI szkół podstawowych

I miejsce- Ewa Kochanowicz

III miejsce- Amelia Bronka

Wyróżnienie otrzymała: Jagoda Pawłowska

IV kategoria wiekowa- gimnazjum

Nagroda Głowna: Martyna Barczak

I miejsce- Magdalena Sobecka

II miejsce- Weronika Lotek

III miejsce- Adrianna Marceniuk

Wszyscy soliści otrzymali dyplomy i nagrody. Szanownemu jury za obecność i wspaniałe oceny serdecznie dziękujemy. Podziękowania składamy również sponsorom  i wszystkim, którzy pomogli w organizacji tej imprezy. Konkurs pod raz XIII poprowadziła p. Alina Sobecka.

Solistom gratulujemy wspaniałych wykonań i świetnych wyników.

Rodzicom dziękujemy, że wspierają swoje pociechy w rozwijaniu ich zdolności i zainteresowań.  

 

 • 1.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 17.JPG
 • 18.JPG
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.JPG
 • 7.JPG
 • 8.JPG
 • 9.JPG

Utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 273 w gminie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu informuje, że rozpoczęte zostały prace na drodze wojewódzkiej nr 273 w sołectwach Mała Nieszawka i Wielka Nieszawka (od km 3+677 do km 5+130  na długości 1,453 km). Zakres robót obejmuje wykonanie cienkiego dywanika na zimno (SLURRY SEAL) z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz ze wzmocnieniem poboczy. Wykonawcą jest firma BITUNOVA spółka z o.o. Warszawa.

Termin zakończenia robót określony został na  30 czerwca 2017 r. 

Prosimy mieszkańców, korzystających z drogi o szczególną ostrożność.

Przerwa w dostawie prądu

Toruń, dnia 06.06.2017

                                      

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ           

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy

 Data

Godz.

Adres 

14.06.2017

08.30-14.30

Stacje Wielka Nieszawka 3, 12, Cierpice 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12 Stacje Wielka Nieszawka 3, 12, Cierpice 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12,    Cierpice ulice Szkolna, Bydgoska, Ogrodowa, Krótka, Zakole, Kolejowa, Parkowa, Leśna, Pocztowa, Cicha, Spokojna, Zakątek, Środkowa, Wielka Nieszawka ulice Szkolna, Zielona, Mała Nieszawka ulica Bydgoska, Toruń ulica Włocławska

Relacja z Dnia Dziecka

DZIEŃ DZIECKA

3 czerwca 2017r. w godz. 14:00- 18:00 na placu przy boisku Orlik odbyła się impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem zabawy dla dzieci był Wójt Gminy Wielka Nieszawka, który zapewnił dzieciom bezpłatne atrakcje z okazji ich święta. Zabawa rozpoczęła się fantastycznym, perfekcyjnie przygotowanym  występem dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Leśny Ludek” w Małej Nieszawce pod opieką p. Aliny Sobeckiej. Do „Leśnego Ludka” dołączyły dzieci z Muzycznej Grupy Gama działającej przy Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce. Dzieci przygotowały 40 minutowy program artystyczny w języku polskim i języku angielskim. Na scenie pojawili  się również soliści działający przy Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce- Igor Witalis, Wiktoria Pawłowska oraz Martyna Barczak działający pod opieką p. Aliny Sobeckiej. Gościnnie na scenie zaprezentował się zespół muzyczno- teatralny MALITUMBA ze SP nr 24 z Torunia pod opieką p. Karoliny Wąsickiej, który również aktywnie brał udział w imprezie. Następnie animatorzy prowadzący imprezę zaprosili wszystkie dzieci na szalone pląsy przy muzyce. Odbyło się wiele konkursów, w których dzieci chętnie uczestniczyły  (wyścigi na konikach, dojenie krowy na czas, wyścigi na rurach, wyścigi z mega piłkami itp.) Największym powodzeniem cieszył się byk rodeo oraz kącik kreatywny (malowanie twarzy, zaplatanie warkoczyków oraz malowanie koszulek).  Dzieci mogły również korzystać z mega planszy do zabaw z gigantyczną kostką, mega twistera, dmuchanego zameczka dla dzieci. Wielką atrakcją był pokaz baniek mydlanych. Miłym akcentem było spotkanie z królem Julianem z Madagaskaru, który chętnie pozował do zdjęć z dziećmi i rozdawał im mnóstwo słodyczy. Dodatkową niespodzianką był przelot na paralotni naszego sponsora p. Ludwika Rusinka, który z „nieba” zrzucał  dzieciom słodycze, za co serdecznie dziękujemy.  Całość brawurowa prowadziła "Grupa T. Impreza była wyjątkowo udana, dopisała nam pogoda, a uśmiechy dzieci były dla organizatorów największą nagrodą.

Tego dnia odbyły się również zabawy sportowe na boisku Orlik. Na wszystkie dzieci czekało wiele atrakcji oraz słodycze.

 

Dziecka Dziecka

 • DSC00009.JPG
 • DSC00012.JPG
 • DSC00018.JPG
 • DSC00055.JPG
 • DSC00058.JPG
 • DSC00104.JPG
 • DSC00105.JPG
 • DSC00106.JPG
 • DSC00107.JPG
 • DSC00110.JPG
 • DSC00113.JPG
 • DSC00120.JPG
 • DSC00129.JPG
 • DSC00136.JPG
 • DSC00146.JPG
 • DSC00158.JPG
 • DSC00178.JPG
 • DSC00201.JPG
 • DSC00204.JPG
 • DSC00273.JPG

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Wójta Gminy Pana Kazimierza Kaczmarka

W dn. 29 maja 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie z samorządowcami. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego oraz na rzecz społeczności lokalnej w Polsce.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, za działalność społeczną i publiczną, za osiągnięcia w pracy samorządowej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski został odznaczony Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Kazimierz Kaczmarek.

Uroczystość z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Pana Wójta...
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Pana Wójta...
  Zdjęcie ze strony Kancelarii Prezydenta RP
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Pana Wójta...
  Zdjęcie udostępnione przez Kancelarię Prezydenta RP
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Pana Wójta...

Komunikat o włączeniu syren alarmowych

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

z dnia 1 czerwca 2017 r.

 

 

W nawiązaniu do pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26.05.2017 r.
w związku z planowanym ćwiczeniem
pk. RENEGATE – SAREX 17/I

 

w dniach 06 do 08 czerwca 2017r.

mogą zostać włączone syreny alarmowe na terenie Gminy.

 

 

Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r. poz. 96)

 

 

WÓJT GMINY

mgr inż. Kazimierz KACZMAREK

 

 

Zaproszenie na warsztaty kulinarne dotyczące zdrowego żywienia połączone z akcją krwiodawstwa

W dniach 3-4 czerwca 2017 r. w sali "ELEMA" w Małej Nieszawce, ul. Toruńska 186  będzie realizowany projekt finansowany ze środków budżetu partycypacyjnego Powiatu Toruńskiego na 2017 r. pn. "Warsztaty kulinarne - edukacja, wykonanie i promocja zdrowego żywienia na rzecz rozwoju idei honorowego krwiodawstwa i wolontariatu".

W sobotę 3 czerwca 2017 r. w godz. 15-19 przewidziano prelekcję pn. "Zdrowe żywienie - warunkiem prawidłowości morfologii krwi" (prowadzący pani Ryszarda Jankowska), bezpłatne kulinarne warsztaty praktyczne prowadzone przez panią Małgorzatę Deleszek z KARCZMY "Siwy Dym" i panią Wioletę Patyk z kawiarni BEZA, oraz konkurs plastyczny dla dzieci pn. "Warzywa i owoce - źródłem witamin".

W ramach projektu w niedzielę 4 czerwca 2017 r. w godz. 9-14 odbędzie się Akcja Honorowego Krwiodawstwa,a od godz. 11 będzie można degustować potrawy przygotowane dzień wcześniej przez uczestników warsztatów kulinarnych.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

W nawiązaniu do ostrzeżeń przesłanych przez WCZK oraz IMGW w dniach 30.05.2017  do 31.05.2017 r. na terenie gminy mogą wystąpić burze, które lokalnie mogą mieć charakter gwałtownych nawałnic i stanowić zagrożenie dla ludności oraz mienia. Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności oraz odpowiednie zabezpieczenie obiektów.

Wójt Gminy

(-) Kazimierz Kaczmarek

DZIEŃ DZIECKA

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

zaprasza na imprezę gminną

z okazji DNIA DZIECKA,

która odbędzie się 3 czerwca (sobota) w godz. 14:00- 18:00

na placu przy boisku Orlik w Małej Nieszawce

W programie min.:

- występ dzieci z Niepublicznego Przedszkola "Leśny Ludek" w Małej Nieszawce

- występ Muzycznej Grupy GAMA, gr. wokalnej Puls oraz solistek z młodzieżowego zespołu wokalnego MIXTER działających przy OK w Małej Nieszawce pod opieką p. Aliny Sobeckiej

- gościnny występ zespołu muzyczno- teatralnego MALITUMBA ze SP nr 24 z Torunia pod opieką p. Karoliny Wąsickiej

- gigantyczna plansza do zabaw, żywa maskotka

- mega twister

- byk rodeo, krowa do dojenia, malowanie twarzy, konkursy (wyścigi na konikach, na rurach itp.)

- nauka układów tanecznych, kreatywne warsztaty

- dmuchany zameczek, pokaz mega baniek oraz wiele innych atrakcji

Dodatkowo będzie można skosztować pysznych dań przygotowanych przez restaurację "MAMMA MIA". (stoisko płatne)

 

Zakończenie programu "Mieszkańcy do formy"

Sołtysi Sołectw Cierpice i Wielka Nieszawka informują:

 Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie programem „Mieszkańcy do formy” wyczerpane zostały limity ich uczestników.

Wobec powyższego zakończone zostaje przyjmowanie zgłoszeń osób chętnych do udziału w przedmiotowym projekcie.

Osoby, które dotychczas zgłosiły chęć udziału w projekcie w zakresie uczestnictwa w zajęciach nordic walkinkg oraz fitness, proszone są o kontakt telefoniczny z sołtysami w celu ustalenia szczegółów.

660 954 621 – p. Ryszard Kryszewski (Sołtys Sołectwa Cierpice)

601 599 044 – p. Mirosław Cierzniewski (Sołtys Sołectwa W. Nieszawka)

Mieszkańcy do formy

Sołtysi sołectw Wielka Nieszawka i Cierpice zapraszają do udziału w projekcie finansowanym ze środków Funduszu Sołeckiego "Mieszkańcy do formy" realizowanym w dniach 5 czerwca - 3 lipca 2017 r.

W ramach projektu mieszańcy Gminy Wielka Nieszawka będą mogli bezpłatnie korzystać z oferty CSiR "Olender", a w niej do dyspozycji:

 • BASEN
 • FITNESS
 • SIŁOWNIA
 • NORDIC - WALKING

Telefoniczne zgłoszenie osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie przyjmowane są do dnia 31 maja 2017 r. pod numerami:

601 599 044 - Mirosław Cierzniewski - sołtys sołectwa Wielka Nieszawka

660 954 621 Ryszard Kryszewski - sołtys sołectwa Cierpice

Zakaz wstępu do lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Cierpiszewo wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do lasu w związku z koniecznością przeprowadzenia lotniczych zabiegów ratowniczych przeciwko szkodnikom drzew. Zakaz wstępu do lasu obowiązuje od dnia 15 maja do odwołania na terenie części leśnictw: Grodzyna, Chojnaty, Jarki, Zielona.

 

 • Ogłoszenie
 • Mapa sytuacyjna

XIII Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej p.n. "Muzyka bez granic"

Wójt Gminy Wielka Nieszawka organizuje

XIII GMINNY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ

I MŁODZIEŻOWEJ p.n. ”Muzyka bez granic”.

Jest to impreza o zasięgu gminnym i jej celem jest integracja oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjalnych   i ponadgimnazjalnych  w dziedzinie muzyki, doskonalenie warsztatu artystycznego wykonawców, nauczycieli oraz instruktorów, a także promowania najlepszych artystów-amatorów z terenu naszej gminy.

Zmagania w poszczególnych kategoriach wiekowych oceniać będzie jury, które przyzna nagrodę główną festiwalu, I II i III miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest spełnienie wymagań określonych w regulaminie. W związku z tym, że w ubiegłych latach Festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem został  podzielony na dwa dni. I dzień konkursu dla dzieci w wieku 3-5 lat przypada  8 czerwca (czwartek) , a drugi termin dla czterech pozostałych kategorii wiekowych (Szkoły Podstawowe, Gimnazjalne, Szkoły ponadgimnazjalne) dn. 9 czerwca   (piątek). Ostateczny termin zgłoszeń oraz dostarczenia płyt z podkładami upływa dn. 31.05.2017r. Karty zgłoszenia oraz podkłady można również wysyłać drogą elektroniczną na adresy: osrodek_kultury.malanieszawka@op.pl lub alina.sobecka@op.pl Brak zgłoszeń oraz płyt (podkładów)  w określonym terminie dyskwalifikuje chętnych solistów.

 

 

 

 

 

 

Regulamin  XIII Gminnego Festiwalu

Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej p.n. „Muzyka bez granic”

 

1. Organizatorzy:

- Wójt Gminy Wielka Nieszawka mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

- Ośrodek Kultury w Małej Nieszawce ul. Leśna 1 Mała Nieszawka

telefon kontaktowy 678-12-19 (osoba odpowiedzialna p. Alina Sobecka)

2. Termin Festiwalu

Festiwal odbędzie się:

- 8 czerwca  2017r. (czwartek)  o godz. 16:00 dla dzieci w wieku 3-5 lat

- 9 czerwca  2017r. (piątek) o godz. 16:30 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

3. Każdy uczestnik- wokalista prezentuje jeden dowolny utwór. Mile widziane utwory w języku obcym. Każdy z wokalistów ma prawo skorzystać z podkładu muzycznego zapisanego na płycie CD lub akompaniamentu na żywo. Wokalista może również wykonać utwory acapella. Ośrodek Kultury dysponuje pianinem oraz gitarą.

4. Poszczególne prezentacje oceni jury powołane przez  organizatorów wg proponowanych kryteriów:

- dobór repertuaru;

- warunki głosowe;

- interpretacja utworu;

- ogólny wyraz artystyczny;

      Jury wyłoni jedną osobę, która otrzyma nagrodę główną-  NAGRODA FESTIWALU oraz wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych (I, II, III miejsce).

Przewidziane są również wyróżnienia.

5. Kategorie wiekowe:

I kategoria wiekowa- dzieci 3- 5 lat (konkurs odbędzie się 8 czerwca  w czwartek)

II kategoria wiekowa- dzieci kl. I- III (konkurs odbędzie się 9 czerwca  w piątek)

III kategoria wiekowa- uczniowie kl. IV- VI 

(konkurs odbędzie się 9 czerwca   w piątek)

IV  kategoria wiekowa- młodzież  gimnazjalna

(konkurs odbędzie się 9 czerwca   w piątek)

V kategoria wiekowa- młodzież ponadgimnazjalna

(konkurs odbędzie się 9 czerwca w piątek)

6. Kolejność prezentacji konkursowych ustalają organizatorzy konkursu.

Na karty zgłoszeniowe czekamy do 31 maja  2016r.

Informacje szczegółowe – Alina Sobecka tel: 678-12-19

 lub 508-650-888

Ośrodek Kultury Mała Nieszawka ul. Leśna 1    87-103 Toruń

email: osrodek_kultury.malanieszawka@op.pl

alina.sobecka@op.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Kategoria wiekowa

........................................................................................................................................

Imię i nazwisko solisty

…………………………………………………………………………………………

Instytucja delegująca

........................................................................................................................................

Repertuar

................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………

Tytuł, autor tekstu, kompozytor, wykonawca*

5. Potrzeby techniczne, akustyczne

………………………………………………………………………………………..

6. Rodzaj podkładu- zaznaczyć krzyżykiem właściwy

CD-

Instrument (jaki?)-

  Acapella-

7.  Informacja o soliście (osiągnięcia, hobby itp.)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                         

Spotkanie autorskie z p. Zofią Stanecką

12 maja 2017r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce i w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach odbyły się spotkania autorskie z p. Zofią Stanecką, autorką wielu bajek i opowiadań dla dzieci, pełnych mądrości i ciepłego humoru. Największą popularność przyniosły jej książki z serii "Basia" opowiadające o małej dziewczynce, która próbuje zrozumieć otaczający ją świat i poradzić sobie w trudnych sytuacjach.

Autorka opowiadała dzieciom o swojej twórczości, jak wygląda jej codzienna praca i skąd czerpie pomysły. Młodzi czytelnicy dowiedzieli się jaką drogę musi pokonać tekst literacki, aby mógł trafić do nas w formie książki. Dzieci miały również możliwość wcielenia się w rolę ilustratora i z różnych kształtów geometrycznych tworzyć własne ilustracje. W spotkaniach wzięło udział ok. 150 dzieci z klas drugich, trzecich i czwartych. Na koniec spotkania dzieci miały okazję otrzymać autorskie dedykacje w książkach i pamiątkowe autografy na zakładkach książkowych. Spotkania te były miłym akcentem tegorocznego, ogólnopolskiego "Tygodnia Bibliotek".

 • IMG_3095.JPG
 • IMG_3107.JPG
 • IMG_3111.JPG
 • IMG_3119.JPG
 • IMG_3122.JPG
 • IMG_3129.JPG

Laur Społecznego Zaufania dla Gminy Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka została laureatem Lauru Społecznego Zaufania.

Laur Społecznego Zaufania to prestiżowa i jedyna w swoim rodzaju nagroda, jaką honorowane są przedsiębiorstwa i instytucje o najwyższej w ocenie klientów i konsumentów reputacji rynkowej.  Przyznawana od roku 2016 pozwala wskazać i wyróżniać przedsiębiorstwa i instytucje publiczne o znaczącym zaufaniu społecznym, które są swoistymi rynkowymi liderami ze względu na rzetelność oraz najwyższą jakości oferowanych produktów i świadczonych usług.

Na wyjątkowy charakter tej niepowtarzalnej nagrody, prócz jej unikalności i uznania jakie ze sobą niesie, składa się również i sposób jej przyznawania – Laur Społecznego Zaufania nadaje się wyłącznie na wniosek klientów i konsumentów. Stanowi on zatem swoiste podziękowanie danej firmie lub instytucji za pomyślną współpracę oraz jej rekomendację innym konsumentom – jest to najwyższa z możliwych forma wyróżnienia dla rynkowych podmiotów!

 • Laur Społecznego Zaufania
 • Laur Społecznego Zaufania

Relacja z majówki gminno- parafialnej w Cierpicach

Majówka gminno- parafialna w Ciepicach

Dnia 3 maja 2017r.  na boisku przy Kościele w Cierpicach już po raz ósmy odbył się festyn gminno-parafialny. Organizatorami festynu byli : Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Kazimierz Kaczmarek oraz Proboszcz Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Cierpicach ks. Tomasz Pokornowski. Całość została poprzedzona mszą świętą , w czasie której grała Orkiestra Dęta z gminy Zławieś Wielka pod kierunkiem Krzysztofa Kędzierskiego.

Na scenie mogliśmy podziwiać : muzyczną grupę „GAMA, grupę wokalną „PULS” , młodzieżowy zespół wokalny „MIXTER” oraz solistki Dominikę Wyborską, Ewę Kochanowicz, Magdalenę Sobecką oraz Martynę Barczak działające  przy b. Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce pod opieką p. Aliny Sobeckiej. Brawurowo, odważnie wystąpili na scenie najmłodsi czyli dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Leśny Ludek”, którzy co roku wzbudzają wielką euforię wśród mieszkańców swoim fantastycznym występem. Najmłodszych artystów również przygotowała p. Alina Sobecka. Ponadto na scenie zaprezentowały się: schola parafialna, zespół seniorów „WSPOMNIENIE”, zespół  „LEŚNA KRAINA”, i wielu innych wspaniałych artystów. Swoje programy artystyczne przedstawiły dzieci i młodzież z gminnych szkół: Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce, Szkoły Podstawowej w Cierpicach oraz Gimnazjum w Cierpicach. Przeprowadzono wiele konkursów z nagrodami: m.in. koło fortuny, przeciąganie liny, rzuty jajkiem, cięcie drzewa, bieg z żoną na plecach, itp. Wielką atrakcją po raz drugi  była loteria fantowa podczas której można było wygrać NAGRODĘ GŁÓWNĄ- piłę ufundowaną przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka. Karnety na zajęcia fitness, na basen ze strefą saun oraz na siłownię ufundowało Centrum Sportu  i Rekreacji „Olender” w Wielkiej Nieszawce. W trakcie festynu dostępnych było wiele darmowych atrakcji dla dzieci np. zjeżdżalnie, trampoliny, czy malowanie twarzy. Mieszkańcy i goście mogli skorzystać ze stoisk z wyrobami lokalnymi: grochówka, ciasta, bigos z dziczyzną, potrawy z grilla  itp. Ponadto mieszkańcy mogli podziwiać stoiska z rękodziełami wykonanymi przez mieszkańców naszej gminy. W organizacji festynu pomogli: Akcja Katolicka, Nieszawskie Stowarzyszenie Samorządowe „Wspólne Gniazdo” oraz Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” w Wielkiej Nieszawce. Nagrodę na konkurs „przeciąganie liny” ufundowała hurtownia napojów „LOTEK”

Festyn zakończył Apel Jasnogórski, który odbył się o godz. 21:00.

 

 • DSC00004.JPG
 • DSC00005.JPG
 • DSC00009.JPG
 • DSC00020.JPG
 • DSC00022.JPG
 • DSC00028.JPG
 • DSC00034.JPG
 • DSC00071.JPG
 • DSC00083.JPG
 • DSC00096.JPG
 • DSC00116.JPG
 • DSC00142.JPG
 • DSC00145.JPG
 • DSC00161.JPG
 • DSC00221.JPG
 • DSC00239.JPG
 • DSC00247.JPG
 • DSC00267.JPG
 • DSC00294.JPG
 • DSC00298.JPG
 • DSC00303.JPG

Zaproszenie na konferencję dla eksporterów o instrumentach wsparcia eksportu

Konferencja odbędzie się w dniu 16 maja 2017 r., w godz. 9.30-13.00 w Toruniu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2 (patio, I p).

Tematyka konferencji poświęcona będzie dostępnym, nowoczesnym instrumentom wsparcia eksportu w obszarze instytucjonalnym, usługowym i finansowym, w kontekście wdrażanych systemowo zmian w oparciu o realizowaną Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze ekspansji zagranicznej.

W ramach wydarzenia założenia Strategii zaprezentuje przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, natomiast każda z instytucji reprezentujących Grupę Polski Fundusz Rozwoju (Grupa PFR): PAIH, PARP, BGK i KUKE przedstawi własną ofertę bieżących i planowanych rozwiązań w zakresie wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Konferencja skierowana jest do polskich przedsiębiorców z różnych branż, prowadzących wymianę handlową z zagranicą lub planujących ekspansję na zagraniczne rynki.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Z uwagi na uwarunkowania organizacyjne uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do dnia 12 maja 2017 r.

Więcej informacji na stronie:

https://kujawskopomorskie.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/240778,zaproszenie-na-konferencje-program-ekspansji-miedzynarodowej-polskich-przedsiebiorstw-oraz-nowoczesne-instrumenty-wsparcia-eksportu-torun-16-maja-2017-r-.html

KONTAKT W SPRAWIE KONFERENCJI

logotyp COIE jpgKujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

e-mail: eksport@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 18 751.

 

Zrób mammografię na wiosnę!

Panie, które w 2017 kończą 50 lat właśnie w tym roku wchodzą do Programu, który umożliwia badania bezpłatne i bez skierowania.

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Pamiętajmy, że tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w naszym organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Niestety zadowalający wynik poprzedniego badania nie zawsze gwarantuje, że obecnie naszemu zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo – nowotwór piersi. Czasami Kobiety rezygnują z kolejnych badań, ułatwiając tym samym rozwój choroby. Rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na nasze samopoczucie, przez co często zostaje zdiagnozowany zbyt późno.

 

„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

 

Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie odbędą się:

Wielka Nieszawka – 22 maja na parkingu Urzędu Gminy, ul. Toruńska 12

 

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 – 69 lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Agata Jabłonowska
Specjalista ds. Marketingu i PR
LUX MED Diagnostyka, Region Mammografia, ul.Nocznickiego 8a 81-454 Gdynia
m: 607 931 133 e: agata.jablonowska@luxmed-diagnostyka.pl

 

PLAKAT DO POBRANIA

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkanocnych 

życzymy,  

aby blask prawdy o zmartwychwstaniu

rozświetlał wszelkie mroki codzienności,

a wiara w nowe życie napełniała serca wszystkich radością i pokojem.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                                Wójt Gminy

      Ireneusz Śmiechowski                                                            Kazimierz Kaczmarek

 

 

Badawczo-promocyjny rejs kontenerowy Wisłą

Województwo Kujawsko-Pomorskie to szczególne miejsce w systemie dróg wodnych naszego kraju, gdyż właśnie tu krzyżują się dwie projektowane Międzynarodowe Drogi Wodne E40 i E70. Od wielu lat podejmujemy szereg działań i przedsięwzięć w kierunku rewitalizacji dróg wodnych i przywrócenia im właściwej roli w systemie transportowym kraju. Jednym z nich było przystąpienie, wraz z Miastem Bydgoszcz w 2016 r. do międzynarodowego projektu pn. „Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych” – akronim – EMMA, który skupia 21 partnerów z pięciu krajów nadbałtyckich. Celem projektu jest przede wszystkim poprawa konkurencyjności żeglugi śródlądowej względem pozostałych gałęzi transportu oraz rozwój połączeń intermodalnych w łańcuchu dostaw.

W ramach projektu zostanie zorganizowany m.in. pilotażowy, badawczo-promocyjny rejs kontenerowy Wisłą z portów morskich w głąb kraju do Tczewa, Grudziądza, Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Płocka i Warszawy. Celem tego zadania jest identyfikacja utrudnień żeglugowych na drodze wodnej Wisły, z jakimi w obecnych warunkach nawigacyjnych, musi zmierzyć się armator, transportujący towar z portów morskich w głąb kraju oraz wzrost świadomości dotyczącej potrzeby włączenia żeglugi śródlądowej w system transportowy kraju. Rejs zaplanowano w dniach 19-27 kwietnia 2017 r. i oprócz aspektu demonstracyjnego przewidziane jest przeprowadzenie badań szlaku żeglugowego na odcinku Gdańsk – Warszawa, które zobrazuje obecny stan dolnej Wisły, jak również będzie pomocny przy wskazaniu najbardziej racjonalnego rozwiązania w celu jej pełnego udrożnienia.

 Zestaw będzie przepływał wzdłuż nadwiślańskich miast i gmin. W związku z powyższym chcielibyśmy Państwa poinformować o tym wydarzeniu. Nie we wszystkich miejscowościach istnieje możliwość zacumowania 50 metrowej barki z pchaczem, ale wiedząc o tym wydarzeniu, warto poinformować społeczeństwo zainteresowane rozwojem żeglugi śródlądowej w Polsce, by miało możliwość obserwowania jej z brzegu. Barka ta zatrzyma się m.in. w Grudziądzu, Bydgoszczy, Solcu Kujawskim, Toruniu i Włocławku.

 

Z wyrazami szacunku,

Marta Kunicka
Biuro ds. Dróg Wodnych
Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Tel. 56 62  18 332, e-mail: m.kunicka@kujawsko-pomorskie.pl
www.facebook.com/pages/Kujawsko-Pomorskie-Forum-Wodne/400765119963525

 

Szczegółowy plan rejsu:

 • Plan rejsu

Przerwy w dostawie prądu

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ           

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy

 Data

Godz.

Adres 

13.04.2017

08.30-14.30

Stacja  Cierpice 2 obw. Linia napowietrzna  tory ulice Bydgoska 2, a,b,c,f, Leśna 2, Zakątek 11, Szkolna 15, 16, 17, 40

Zagrożenie ptasią grypą oficjalnie odwołane

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu informuje, że od  5.04.2017 r., jest możliwe wypuszczenie kur z zamknięcia! Ukazało się nowe rozporządzenie MRiRW o warunkach utrzymywania kur przydomowych.

 Rozporządzenie do pobrania:

Zakaz wypalania traw

K O M U N I K A T

z dnia 27 marca 2017r.

            Powtarzające się w okresie wiosennym przypadki wypalania traw na łąkach, przydrożnych rowach, skarpach, nieużytkach i poboczach kolejowych powodują niekontrolowane pożary, skutkujące dużymi stratami materialnymi oraz zagrożeniem przemieszczenia się ognia na przyległe zabudowania i tereny leśne.

 

PRZESTRZEGAM MIESZKAŃCÓW GMINY PRZED TEGO TYPU DZIAŁANIAMI !!!!

 

        Przepisy prawne stanowczo zabraniają takich działań i w stosunku do osób nie respektujących tych postanowień mogą być wyciągane konsekwencje karno – administracyjne.

       Ponadto działania takie, wbrew niektórym poglądom nie poprawiają żyzności gleby, wprost przeciwnie przyczyniają się do jej wyjałowienia.

Wójt

(-) Kazimierz Kaczmarek

 

Podziękowanie za udział w spotkaniu

Wójt Gminy Wielka Nieszawka dziękuje mieszkańcom za udział w spotkaniu informacyjnym w dn. 20 marca 2017 r. na temat możliwości uzyskania dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zainteresowane dofinansowaniem osoby prosimy o złożenie deklaracji udziału w projekcie do 3 kwietnia 2017 r. w związku z koniecznością przeprowadzenia w każdej zgłoszonej do projektu nieruchomości audytów do dnia 6 kwietnia 2017 r. 

Deklaracja do pobrania:

 • Spotkanie na temat dofinansowania instalacji...
 • Spotkanie na temat dofinansowania instalacji...
 • Spotkanie na temat dofinansowania instalacji...
 • Spotkanie na temat dofinansowania instalacji...
 • Spotkanie na temat dofinansowania instalacji...
 • Spotkanie na temat dofinansowania instalacji...
 • Spotkanie na temat dofinansowania instalacji...

DZIEŃ KOBIET

DZIEŃ KOBIET

7 marca 2017r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce już po raz 10 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet, której organizatorem jest Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Kazimierz Kaczmarek. Spotkanie uroczyście rozpoczął Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Kazimierz Kaczmarek. Następnie razem z Przewodniczącym Rady Gminy Wielka Nieszawka Panem Ireneuszem Śmiechowskim wręczył wszystkim Paniom kwiatek. W cudowny klimat wprowadzili wszystkich gości soliści działający przy Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce pod opieką p. Aliny Sobeckiej, którzy przygotowali specjalny program muzyczny: Magdalena Sobecka, Igor Witalis oraz Dominika Wyborska. Tego dnia specjalnie dla pań wystąpił Teatr Impresaryjny Afisz , który zaprezentował spektakl kabaretowy "Miłość po włosku". Była to pikantna historia miłosna, która toczy się w rodzinie o mocno skomplikowanych wzajemnych zależnościach. Historia opowiedziana w piosenkach, których całkiem nowy, kabaretowy tekst przymierzono do lubianych włoskich przebojów znanych z repertuaru Drupiego, Adriano Celentano, Francesco Napoli i innych.

Wspaniała gra aktorska, kostiumy, scenografia, przepiękna  muzyka sprawiły, że brawom i gratulacjom nie było końca. Na koniec odbyła się loteria fantowa podczas której Wójt Gminy Wielka Nieszawka wręczył Paniom bony upominkowe , które ufundowali  „Kuchnia Edyty”, „Rancho”, Studio Urody p. Śliżewskiej, Salon Kosmetyczny „KUBANA”,  Centrum Sportu i Rekreacji „Olender”,  Restauracja Mamma Mia. Ponadto rozlosowano zestawy kosmetyków oraz słodycze Wszystkim sponsorom za pomoc w organizacji imprezy serdecznie dziękujemy!!!

 

Przybyłe Pani bawiły   się wyśmienicie i  humor wszystkim dopisywał.

 

 • data: 2017-03-08
 • DSC00018.JPG
 • DSC00019.JPG
 • DSC00020.JPG
 • DSC00021.JPG
 • DSC00022.JPG
 • DSC00025.JPG
 • DSC00026.JPG
 • DSC00029.JPG
 • DSC00030.JPG
 • DSC00036.JPG
 • DSC00045.JPG
 • DSC00046.JPG
 • DSC00047.JPG
 • DSC00049.JPG
 • DSC00051.JPG
 • DSC00053.JPG
 • DSC00054.JPG
 • DSC00055.JPG
 • DSC00061.JPG
 • DSC00063.JPG
 • DSC00066.JPG
 • DSC00068.JPG
 • DSC00079.JPG
 • DSC00084.JPG
 • DSC00090.JPG
 • DSC00091.JPG
 • DSC00093.JPG
 • DSC00106.JPG
 • DSC00109.JPG
 • DSC00117.JPG
 • DSC00118.JPG
 • DSC00122.JPG
 • DSC00123.JPG
 • DSC00124.JPG
 • DSC00125.JPG
 • DSC00126.JPG
 • DSC00131.JPG
 • DSC00133.JPG
 • DSC00136.JPG

Spotkanie w sprawie Odnawialnych Źródeł Energii

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek zaprasza wszystkich mieszkańców, zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) – budowa instalacji fotowoltaicznych, na spotkanie, które odbędzie się  20  marca 2017 o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER. 

Gmina planuje opracowanie projektu, w ramach którego pozyska dofinansowanie, zleci i skoordynuje wykonanie mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu naszej gminy. Zamierzamy uzyskać dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 50% wartości projektu, pozostałe 50% stanowić będzie wkład własny mieszkańców. Szacujemy, że wartość udziału własnego zamknie się w przedziale od 9 do 12 tys. zł, w zależności od ilości chętnych. Energia wytworzona w mikroinstalacji może być zużywana tylko na własne potrzeby gospodarstw domowych. Ostatecznymi odbiorcami projektu mogą być tylko osoby fizyczne.

Aby określić poziom zainteresowania mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka realizacją inwestycji z zakresu rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii, przekazujemy Państwu w załączeniu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawki lub przesłać w formie scan-u na adres sekretariat@wielkanieszawka.pl  do dnia 27.03.2017.

Nabór ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Punkt informacyjny
 dla kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej

  WKU w Toruniu

 ul.Wały gen. Sikorskiego 21

tel. 261 432 147

czynne w godz. 07.30-15.30

(od poniedziałku do piątku)

www.torun.wku.wp.mil.pl, e-mail: wkutorun@ron.mil.pl

Osoby zainteresowane służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej mogą uzyskać szczegółowe informacje lub zgłaszać swój akces:

1. Zgłaszając się osobiście do WKU w Toruniu: pokój nr 8

2. Telefonicznie pod nr telefonu: 261 43 21 47

3. Przesyłając akces zgłoszeniowy na adres: wkutorun@ron.mil.pl     

4. Przesyłając pocztą akces zgłoszeniowy na adres: WKU w Toruniu z dopiskiem "Wydział Rekrutacji" 

 

Wielki sukces naszych solistów w Konkursie Powiatowym!

XVI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ

I MŁODZIEŻOWEJ 
P.N. „ŚPIEWAJMY RAZEM” W CHEŁMŻY
24 lutego 2017r. w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury w Chełmży odbył się XVI  Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej p.n. 'Śpiewajmy razem'. Organizatorem konkursu była PiMBP oraz Chełmżyński Ośrodek Kultury. Celem imprezy jest popularyzacja piosenki dziecięcej, integracja środowiska dzieci i młodzieży, podnoszenie kultury muzycznej oraz wymiana doświadczeń. Uczestnicy prezentowali się na scenie w trzech kategoriach wiekowych: 7- 9 lat, 10- 13 lat, 14-16 lat.

Tego dnia na scenie zaprezentowało się około 70  wykonawców.
Utalentowani soliści  reprezentujący naszą gminę po raz kolejny nas nie zawiedli i zdobyli wspaniałe, b. ważne wyróżnienia i miejsca.
- w kategorii 7-9 lat

Wiktoria Pawłowska- I miejsce

Igor Witalis- II miejsce

Sara Anders- III miejsce


- w kategorii 10-13 lat
- Ewa Kochanowicz- wyróżnienie

W kategorii 14- 16 lat 
- Martyna Barczak- II miejsce

Wszystkich solistów do konkursu przygotowała p. Alina Sobecka. Nasi zdolni soliści godnie reprezentowali naszą gminę na konkursie powiatowym.

 

XVI Festiwal Piosenki

 • 1.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 17.JPG
 • 18.JPG
 • 19.JPG
 • 2.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 24.JPG
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.JPG
 • 29.JPG
 • 3.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 34.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.JPG
 • 7.JPG
 • 8.JPG
 • 9.JPG

Szkolenia dla kobiet z technik samoobrony

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu informuje o planowanym uruchomieniu od września 2017 r. drugiej edycji ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń dla kobiet z technik samoobrony. Samoobrona Kobiet to program bezpłatnych, kilkugodzinnych praktycznych szkoleń dla pełnoletnich kobiet, które chcą zdobyć umiejętności zachowania się w sytuacji niebezpiecznej. Zajęcia prowadzone przez najlepszych instruktorów Wojska Polskiego w zakresie walki wręcz i samoobrony mają na celu pokazanie możliwości reagowania w przypadku zaskoczenia i zagrożenia atakiem fizycznym. Podczas zajęć kobiety będą uczone, jak adekwatnie reagować na zagrożenia. Kurs pozwoli na wytrenowanie nawyków obronnych oraz naukę podstawowych technik samoobrony.

Na terenie administrowanym przez WKU w Toruniu szkolenia odbywać się będą w bazie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzupełnień w Toruniu, ul. Sobieskiego 36.

Osoby zainteresowane szkoleniem mogą zgłaszać swój akces do wyznaczonych w WKU w Toruniu koordynatorów szkolenia:

kpt. Daniel Nykiel tel. 261 432 146,  Olga Kobusińska tel. 261 432 150

email: wkutorun@ron.mil.pl

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniach znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej:

Samoobrona Kobiet

 

 • Samoobrona kobiet
 • Samoobrona kobiet

Dzień Kobiet

Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Kazimierz Kaczmarek zaprasza Panie na Dzień Kobiet. Spotkanie odbędzie się 7 marca 2017r. o godz. 18:00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce. W programie min. przedstawienie Teatru Afisz pt. "Miłość po włosku". Zapraszamy!

kampania 1 % dla naszego regionu

Kampania „1% dla naszego regionu” po raz siódmy !!!

Od 2010 roku Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego kontynuuje kampanię pod nazwą "1% dla naszego regionu" - to już siódma edycja !

Z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołany został zespół roboczy, który zajmuje się przygotowaniem i realizacją kampanii "1% dla naszego regionu"

Zespół składa się z przedstawicieli Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pracowników Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i wybranych w otwartych wyborach przedstawicieli NGO nie zrzeszonych w Sejmiku NGO.

Zespół ma już za sobą kilka spotkań, podczas których wypracowane zostały metody, w oparciu o które chcemy dotrzeć z kampanią do jak największej rzeszy podatników, którzy bardziej uświadomieni zadecydują o przekazaniu części swojego podatku na rzecz OPP z regionu kujawsko-pomorskiego.

Jednym z wspólnych przedsięwzięć jest kampania medialna w radiu PIK oraz druk i kolportaż plakatów oraz ulotek, które w ramach zleconego organizacji pozarządowej zadania publicznego zostały przygotowane i przekazane do powiatów i gmin województwa w celach informacyjnych.

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego można pobrać na stronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/podziel-sie-procentem,16,l1.html

Lista OPP została zweryfikowana z listą ogólnopolską znajdującą się na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wg stanu na dzień 16 stycznia 2017 r.

Pamiętaj - możesz wspomóc organizacje działające w województwie kujawsko-pomorskim - nic Cię to nie kosztuje - nie zwlekaj i przekaż 1% na ich rzecz !

Warsztaty piernikarskie

DZIEŃ PACHNĄCY PIERNIKAMI

7 lutego 2017r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce dla dzieci wieku od 7- 12 lat z terenu naszej gminy Wójt Gminy Wielka Nieszawka zorganizował „Dzień Pachnący Piernikami”. W ramach tego święta dzieci brały udział w warsztatach lukrowania pierników dekoracyjnych. Słuchały legend, odgrywały scenki teatralne. Tego dnia odbyło się również spotkanie z Mikołajem Kopernikiem, który opowiadał o swoim życiu.  Każdy uczestnik otrzymał również słodki poczęstunek. Warsztaty prowadziła Piernikarnia Mistrza Bogumiła. W warsztatach wzięło udział 40 osób. Dzieciom z naszej gminy dziękujemy za fantastycznie spędzone popołudnie…  wesoło i twórczo.

Warsztaty piernikarskie

 • 1.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 10.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 11.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 12.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 13.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 14.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 15.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 16.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 17.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 18.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 19.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 2.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 20.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 21.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 22.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 23.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 24.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 25.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 3.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 4.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 5.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 6.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 7.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 8.JPG
  Warsztaty piernikarskie
 • 9.JPG
  Warsztaty piernikarskie

Ogłoszenie

Sołtysi Sołectw Wielka Nieszawka i Cierpice zapraszają dzieci i młodzież uczącą się do bezpłatnego skorzystania z basenu „OLENDER” w ramach realizacji środków z Funduszu Sołeckiego w dniach 6.02-19.02.2017.

 

Warunkiem koniecznym podczas wejścia na pływalnię jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej potwierdzającej zamieszkiwanie na terenie Sołectwa Wielka Nieszawka i Cierpice.

Kwalifikacja wojskowa

       Wójt Gminy informuje, że w dniach   13 – 15 marca  2017r. od godziny  8.00 w klubie  „KAMELEON” w Toruniu ul. Tuwima 9 przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

            Do kwalifikacji zobowiązani są stawić się po raz pierwszy mężczyźni, którzy ukończą w tym roku 19 lat (urodzeni w 1998 r.) oraz starsi (do 24 roku życia), którzy do tej pory z jakichkolwiek powodów nie dopełnili tego obowiązku.

            Osoby powyżej 24 roku życia, które nigdy wcześniej nie stawały do kwalifikacji wojskowej mają obowiązek jak najszybciej zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu w celu uregulowania stosunku do służby wojskowej.

Obowiązek ten trwa do 50 roku życia.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zmiama terminu

W lutym 2017 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie wyjątkowo czynny nie w ostatnią, ale w przedostatnią sobotę miesiąca tj. 18 lutego,

Bal Karnawałowy dla dzieci

4 lutego 2017r. (sobota) w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce odbył się po raz jedenasty Bal Karnawałowy dla dzieci, organizowany przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka. Jest to impreza organizowana w ramach ferii zimowych.

Fantastycznie przebrane dzieci brały udział w różnorodnych konkursach oraz zabawach muzyczno- ruchowych. Podczas balu dokonano również wyboru Króla i Królowej Balu oraz najlepszej tancerki i tancerza. Wybrano również trzy najsympatyczniejsze postaci na balu. Dzieci bawiły się znakomicie. Każde dziecko otrzymało nagrody za udział w konkursach i świetną zabawę. W przerwie dzieci odpoczywały i spożywały słodycze i napoje. Bal dla dzieci oraz zabawy prowadziła p. Alina Sobecka. Nagrody oraz poczęstunek na Bal ufundował Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Kazimierz Kaczmarek. W balu wzięło udział ponad 50 osób.

 

 

Bal Karnawałowy dla dzieci

 • 1.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 10.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 100.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 101.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 102.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 103.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 104.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 105.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 12.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 15.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 25.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 3.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 33.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 34.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 36.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 37.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 4.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 46.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 47.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 50.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 59.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 62.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 66.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 67.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 76.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 77.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 93.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci
 • 98.JPG
  Bal karnawałowy dla dzieci

Ptasia grypa

W związku z rozprzestrzenianiem się zjadliwej ptasiej grypy na terytorium RP służby kryzysowe, policja PSP i inspekcje podjęły zakrojone na szeroka skalę działania mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się  choroby

Przerwy w dostawie prądu

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy

 Data

Godz.

Adres 

10.02.2017

08.30-13.30

Stacje Przechowalnia Ziemniaka, Mała Nieszawka 2, 22, 28,  Mała Nieszawka ulice Bydgoska, Leśna, Lisia, Krańcowa, Wodociągowa

Zwrot podatku akcyzowego w 2017 r.

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

       

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:


3 - 28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

WNIOSEK DO POBRANIA:

Podatek od środków transportowych 2017

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce przypomina, iż 15 lutego br. upływa termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1 wraz z załącznikami DT-1A).

Tego dnia upływa również termin zapłaty I raty za w/w podatek.

Stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie.

Uchwała w sprawie określenia stawek od środków transportowych

Nowy wzór deklaracji:

Deklaracja i załączniki

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax .56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 8:00 - 16:00

Stopka